Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.03.2017.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTERSI

Kanton 10

Općina Livno. Prema podacima dobivenim od strane Evropskog-mediteranskog seizmološkog centra dana 13.03.2017.god. u 02:30 sati, na području Livna,  mjesto Zabrišće zabilježen je zemljotres jačine 4 stepena Richterove skale. Nema dojava o materijalnoj šteti.

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save, je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena  jutros u 07:00 sati, iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  631 cm (pripremno stanje), jučer 668 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  500 cm (pripremno stanje), jučer 541 cm,

–        Orašje ——————————————  739 cm (pripremno stanje), jučer 771 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 200,02 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 11 cm (trenutno opada 0,5 cm/sat). Ispust kroz temeljne otvore iznosi 79,2 m3/s.

Općina Doboj Istok. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, na osnovu Odluke općinskog načelnika od 08.03.2017. godine, na snazi je i dalje stanje prirodne nesreće. Pod vodom je oko 60 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica. Dana 10.03.2017. godine, općinski načelnik Općine Gračanica, donio je Odluku o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta i poplava na području općine Gračanica. Pod vodom je oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 06:00 sati, iznosio je 367 cm (niži za 13 cm u odnosu na jučer u 06:00 sati).

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:55 do 14:05 sati, u Gorancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:41 do 13:20 sati, u Željuši, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 17:11 do 19:15 sati, na Sretnicama, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 15:20 do 15:50 sati, u Gorici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Neum. Požar u Prapratnici koji je izbio u subotu 11.03.2017. godine, još uvijek je aktivan, gori trava i nisko rastinje, a teren je djelimično nepristupačan, čime je otežano gašenje požara. Požar se jučer  u popodnevnim satima proširio prema selu Zelenikovac. Za sada požar ne prijeti kućama.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu 17:30 do 20:00 sati, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka toplana u ul.Wagnerova. Požar je ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Širokog Brijega gasili su dva požara otvorenog prostora i to:

–  u vremenu od 18:00 do 20:00 sati, na lokalitetu Brijeg, gdje je opožareno cca 1.ha trave, niskog rastinja i borove šume, te

–  u vremenu od 20:10 do 21:05 sati, na  lokalitetu Rasno, gdje je opožareno cca 0.5.ha trave i niskog rastinja.

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Ljubuški gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Klobuk, u vremenu od 18:10 do 20:00 sati. Opožareno je cca 1.ha trave i niskog rastinja.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara na putničkom motornom vozilu, kao i dvije tehničke intervencije od čega: jednu na izvlačenju povrijeđenog građanina, a drugu na izvlačenju automobila na Ponijerima iz snijega.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju u vremenu od 18:40 do 19:40 sati, u mjestu Elezovići, gdje je došlo do požara šume , površine 0,2 ha. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općinska služba civilne zaštite Kakanj.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju  24 cm u toku 24 sata. Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije.

Na klizištu u naselju Malješ u toku vikenda intenzivno se radilo na rasterećenju klizišta odvozom materijala. Također, postavljani su i reperi za mjerenje pomjeranja klizišta, te je ustanovljeno da je došlo do smirivanja klizanja istog. I danas se nastavljaju radovi na sanaciji klizišta.

Na autoputu A-1 Kakanj – Zenica Jug, u mjestu Donji Tičići, zbog sanacije klizišta saobraćaj  se odvija sporije, u oba smjera jednom trakom.

Općinska služba civilne zaštite Olovo.

U toku dana 10.03.2017. godine, došlo je do aktiviranja klizišta na lokalnom putu u mjestu Ponijerak, općina Olovo. Provedene su hitne mjere saniranja klizišta, čime je obezbjeđena prohodnost puta prema naselju. Hitne mjere provela je Služba za civilnu zaštitu.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 12.03.2017. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje, Lukavac, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetima BKC i Mobilna se nije mogao ocijeniti kvalitet zraka.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Posljednjih dana veći broj građana općine Grude, zbog stomačnih problema potražio je ljekarsku pomoć u Domu zadravlja Grude, a kao jedan od uzroka smatra se neispravna voda iz javnog gradskog vodovoda. Dok se u potpunosti ne pronađe i ukloni uzrok preporučuje se da se ne koristi voda za piće iz navedenog vodovoda.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Iz policijske stanice Sjever, pristigla je prijava o postojanju  nepoznatog NUS-a 1… kom. u mjestu Željuši, općina Mostar.

Prijava je po prijemu proslijeđena timu Mostar „A“ i Timu  za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. 10.03.2017. godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a, na izletištu Rorovi,  općina Goražde, „A“  Tim je odmah izašao na lice mjesta, gdje su preuzeli jednu ručnu bombu.

OSTALO

MINSKI INCIDENT

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 12.03.2017. godine, u 10:15 sati, vođa mašinskog tima FUCZ izvjestio je o stanju na terenu u Vihovićima, gdje su u eksploziji NUS-a, stradali majka i sin.

Na teren su izašli pripadnici Krim Policije, BiH MAC , kao i dva deminerska tima – MPTI Mostar i Tim „A“ Mostar, te utvrdili da se radi o ručnoj bombi  iz II drugog svjetskog rata, naziva  Breda M-35. Teren je pregledan i osiguran.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE