Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.03.2024. godine, do 10:00 sati

Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 04./05.03.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu G.Tuzla, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– na lokalitetu Mramor, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Sapna. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sapna imalo je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Visoka Glavica, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je i dalje aktivan, a radi se o površini sumnjivoj na mine na nepristupačnom terenu, te vatrogasna jedinica ne može djelovati.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živiniceimala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Krivača, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Dobošnica, gdje je gorjela šuma na površini od dva duluma,

– u naselju Jaruše, gdje je gorjela šuma na površini od dva duluma.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenika imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Seona, gdje je gorjela šuma na površini od tri duluma.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Širokog Brijega imala je intervenciju na gašenju požara od 19:40 do 20:10 sati na Zaobilaznici, gdje je gorio automobil. Požar su gasila dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom. Nije bilo povrijeđenih osoba, a pričinjena je veća materijalna šteta.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u Ulici 5.Korpusa, kod muzičke škole, gdje je gorjelo smeće u kontejneru.

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je manju intervenciju na gašenju požara od 04:00 do 04:20 sati, u Ulici Dana nezavisnosti, gdje je gorio pomoćni objekat u sklopu ŠPD „Unsko-sanske šume“.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 13:00 do 13:40 sati, u mjestu Pudin Han, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 10:45 do 11:20 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestima: Slapna gora, Kubure i Brus. Požari su ugašeni.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u ul.Zmaja od Bosne, kod benzinske pumpe „Hifa petrol“, gdje je gorjela kuća. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 10 manjih intervencija na gašenju požara, i to: sedam na gašenju niskog rastinja, jednu na gašenju zapaljenog smeća, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka u stambenom objektu i jednu intervencija po dojavi dima u stambenom objektu.

Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je tehničku intervenciju na sapiranju ulja sa trotoara u Ulici Ibrahima Mržljaka.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije tehničke intervencije – asistencije policiji kod saobraćajnog udesa.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na devet lokacija na području općina: Tešanj, Hadžići, Usora, Jablanica, Tomislavgrad i gradova Goražde, Konjic i Cazin timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su 12 eksplozivnih sredstava i streljiva 25 komada.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR