Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 03./04.03.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to na lokalitetima Gornja Lohinja gdje je gorjela šuma na manjoj površini i naselje Malešići gdje je gorio pomoćni objekt. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gnojnica, gdje je gorjelo nisko rastinje ukupne površine cca 5 duluma. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naselju Petrovice, manja površina i naselje Divkovići cca 10 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Donja Višća. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općineKalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja cca 3 duluma u naselju Tojšići, te požar na garaži i pomoćnom objektu u naselju Hidani. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Posavski kanton

Općina Odžak. Vatrogasna jedinica općine Odžak imala je intervenciju u mjestu Teočak, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervenciju na gašenju požara od  19:30 do 21:00 sati, u mjestu Arapuša, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Velika Kladuša.Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imalaje intervenciju na gašenju požara od 20:12 do 21:55 sati, u mjestu Čaglica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su 18 intervencija i to: 11 na gašenju zapaljenog niskog rastinja, gašenje zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu, tri gašenja zapaljenih kontejnera sa otpadom, jedno otvaranje zaglavljenih vrata lifta i dva obezbjeđivanja javnih događaja.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jedinica Donji Vakuf imali su intervenciju na gašenju požara od 20:00 do 03:00 sati, na lokalitetu Klade, gdje je gorjela štala. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno na poziv Vatrogasne jedinice Donji Vakuf učestvovali su u ispomoći na gašenju požara na lokalitetu Klade, gdje je gorjela štala.

Općina Jajce. Teritorijalna vatrogasna jedinica Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Gornja Vrbica, gdje je gorjela šuma. Intervencija je trajala od 17:200 do 18:40 sati. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara od 10:20 do 11:50 sati, u Rodoču, gdje su gorjele stare gume, te jednu intervenciju od 05:15 do 05:55 sati, u Vrapčićima, gdje je gorio automobil.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 12:45 do 13:30 sati, na lokalitetu Njivice, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 15:20 do 16:30 sati, u mjestu Macićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencija na gašenju požara i to:

– požari u mjestima: Brnjic, ul. O Maslića, Bare i Bištrani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, – požar u mjestu Ričica, gdje je gorjela šuma,

– požar u mjestu Rošćevina, gdje su gorjele gume,

– požar u naselju Povezice, gdje je gorio dimnjak, te

– požar u naselju Varda i ul. Rudarska, gdje je gorio otpad u kontejneru. Svi požari su ugašeni.

Grad Zavidovići. Vatrogasna jedinica grada Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Brezik, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u ljetnoj bašti ugostiteljskog objekta Sicilija. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenjku požara u mjestima:Palinovići. Gornja i Vraca, gdje je u više navrata gorjela trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR