Sa površine očišćenje u Žunovnici uklonjeno 1.7 tona eksplozivnih sredstava

Tokom pet radnih dana timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite uklonili su 1.7 tona ubojnih sredstava razbacanih u obuhatu površine 9.000 kvadratnih metara na području bivšeg vojnog objekta u Žunovnici u općini Hadžići. Od 30. Septembra do 05. Novembra 2014 godine ukonjeno je ukupno 19 komada trenutno-fugasnih granata M107 kalibra 155mm, 8 komada trenutno-fugasnih granata kalibra OF540 kalibra 152mm, šest kumulativnih zrna BP540 kalibra 152mm, 37 komada trenutno-fugasnih granata OF350 kalibra 76mm, jedna trenutno-fugasna granata HE M1 kalibra 105mm, jedna minobacačka mina M56 kalibra 120mm, 39 komada minobacačkih mina M68P1 kalibra 82mm, te dvadeset komada različitih artiljerijskih upaljača. Ukupan sadržaj eksploziva u uklonjenim sredstvima je 240 kilograma.

{loadposition 06112014}

Pregled terena su izvršili timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Busovača ‘A’, Goražde ‘A’, Sarajevo ‘A’ sa pripadnicima Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje i Tima za RHB dekontaminaciju Federalne uprave civilne zaštite uz upotrebu svih potrebnih materijalno-tehničkih sredstava i opreme. Podršku izvođenju zadatka su dali Zavod za javno zdravstvo FBiH-Centar za zaštitu od zračenja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i Služba civilne zaštite općine Hadžići.

Tokom pregleda površine i uklanjanja pronađenih ubojnih sredstava poduzete su opsežne sigurnosne mjere s obzirom na sumnju u kontaminiranost terena osiromašenim uranijem, odnosno na podatke o upotrebi ove vrste municije, a tokom rada su vršena kontrolna mjerenja moguće kontaminacije terena kao i pronađenih eksplozivnih sredstava kako angažovano osoblje ne bi bilo ugroženo, a moguća kontaminacija proširena van područja zadatka. Kontrolnim mjerenjima nije ustanovljeno prisustvo radiološke kontaminacije, a kako je teren sada očišćen od eksplozivnih sredstava bit će izvršeno uzimanje i analiza uzoraka tla kako bi ovi nalazi bili potvrđeni. Uklonjena eksplozivna sredstva bit će narednih dana uništena na za to predviđenom poligonu.

Iako je površina očišćeni obuhvat samo mali dio površine unutar bivšeg vojnog objekta u Žunovnici, realizacija ovog zadatka predstavlja prvi korak ka trajnom rješavanju sigurnosnog pitanja koje ovaj objekat predstavlja već dvadeset godina nakon završetka rata.