Pripadnici FUCZ u Francuskoj uspješno završili obuku spašavanja unesrećenih prilikom saobraćajnih nesreća

Polaznici obuke imali su priliku upoznati se na novim interventnim tehnikama u slučajevima saobraćajnih nesreća a poseban akcenat je stavljen na pomoć putnicima u motornim vozilima sa pogonom na plin (LPG) koji zahtijevaju poseban oprez.

Iz Bosne i Hercegovine na obuci su bila dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i jedan predstavnik Brčko Distrikta BiH koji su uspješno prošli obuku i stečeno znanje primijenili na završnoj vježbi.

Od 26. do 29. juna u francuskom gradu Sancoinsu, u organizaciji francuske NVO “Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeveˮ (PUI), održana je obuka na temu “Spašavanje unesrećenih prilikom saobraćajnih nesreća” za polaznike iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zahvaljujući partnerstvu između nekoliko aktera – PUI, Služba za spašavanje i protivpožarnu zaštitu departmana Cher (SDIS 18), Renault France, Holmatro i Scorp.

Prvi dan obuke sastojao se iz teorijskog dijela na kojem je prisustvovao predavač iz automobilske industrije “Renault” koji sarađuje sa vatrogascima u Francuskoj i ujedno je i pokrovitelj svih automobila na kojima su se učesnici obučavali u tome kako pristupiti, stabilizovati i izvaditi unesrećenog prilikom saobraćajne nesreće. Pored sječenja automobila predviđenim alatima u različitim insceniranim situacijama, učesnici obuke su i gasili zapaljeni automobil.

U toku obuke učesnici su imali priliku upoznati se na novim interventnim tehnikama u slučajevima saobraćajnih nesreća a poseban akcenat je stavljen na pomoć putnicima u motornim vozilima sa pogonom na plin (LPG) koji zahtijevaju poseban oprez.

Iz Bosne i Hercegovine na obuci su bila dva predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i jedan predstavnik Brčko Distrikta BiH koji su uspješno prošli obuku i stečeno znanje primijenili na završnoj vježbi na kojoj su prisustvovali instruktori iz Francuske koji su provodili cijelu obuku, a kao podrška bio je i predstavnik ambasade Bosne i Hercegovine u Francuskoj.

Ova uspješno obavljenja obuka završena je uručenjem certifikata, a po povratku bh. tim je donio pet kompleta vatrogasnih odijela kao donaciju koja je uručena DVD „Orašje“.