Deminiranjem na trasi Marš Mira Nezuk – Nezukovi u općini Sapna stvorena dodatna sigurnost za učesnike Marša

Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Goražde B”, a na uzorkovanju je bio i “Tuzla B” tim i dvije PREGE (vodiči sa psima) POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva). Nakon ove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i omogućen siguran pristup šumskoj površini s ciljem iskorištavanja drvnih resursa. Osim toga, povećan je stepen sigurnosti za lokalno stanovništvo u okolini lokacije koje se bavi stočarstvom, voćarstvom i poljoprivredom ali i za lovce koji se kreću ovom zonom.

Na zadatku “Trasa Marš Mira Nezuk – Nezukovi” u općini Sapna deminirano je, odnosno očišćeno, 18.327 kvadratnih metara sumnjive površine, Zadatak je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Goražde B”, a na uzorkovanju je bio i “Tuzla B” tim i dvije PREGE POEK tima.

Od ukupno tehnički izviđene sumnjive površine (18.327 m²), očišćeno je 4.080m2, dok je vegetacija uklonjena sa 14.247 m2.

Ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo a postojali su određeni tragovi i informacije koji su upućivali na moguću minsku opasnost i postojanje tri mine PMR-2A.

Na ovom zadatku je pronađena naznaka miniranosti u vidu potezne žice  oko koje je, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, očišćeno 320 m2 sumnjive površine.

Nakon ove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i omogućen siguran pristup šumskoj površini s ciljem iskorištavanja drvnih resursa. Osim toga, povećan je stepen sigurnosti za lokalno stanovništvo u okolini lokacije koje se bavi stočarstvom, voćarstvom i poljoprivredom ali i za lovce koji se kreću ovom zonom.

Deminerski tim FUCZ  “Tuzla B”, na drugom zadatku, nastavlja operacije deminiranja na lokaciji ”Trasa Marš Mira – Nezuk”.