Deminerski timovi FUCZ u povratničkom naselju Zorice kod Odžaka očistili 216.199 m2 sumnjive površine i uklonili 40 eksplozivnih sredstava

Na zadatku su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja i Tuzle, POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva), mašinski timovi sa mašinama za deminiranje PT 300 i MV4, kao i PLANT tim (mašinski tim za uklanjane ruševina). Deminiranjem ovog lokaliteta stvoreni su uslovi za bezbjedan pristup rijeci Savi i uređenju infrastrukture u priobalnom dijelu riječnog korita, kao i korištenje poljoprivrednog zemljišta i pristupnog puta od strane stanovnika ovog naselja.  Isto tako, osiguran je put ribolovcima i lovcima koji se kreću u ovom rejonu. Na ovom zadatku pronađeno je 40 eksplozivnih sredstava, od toga 21 komad različitog NUS-a, 11 protivpješadijskih mina (2x PMA-3 i 9x PMR-2A) i osam upaljača od mina (6x UPM-2A i 2x UPM-2AS).

Na području općine Odžak izvršena je primopredaja deminerskog zadatka “Obala rijeke Save-Zorice 1” ukupne površine 216.199 m2. Na zadatku su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja i Tuzle, POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva), mašinski timovi sa mašinama za deminiranje PT 300 i MV4, kao i PLANT tim (mašinski tim za uklanjane ruševina). Završetkom ovog zadatka otklonjene su opasnosti po lokalno stanovništvo u povratničkom naselju Zorice kod Odžaka, stvoreni su uslovi za bezbjedan pristup rijeci Savi i uređenju infrastrukture u priobalnom dijelu riječnog korita, kao i korištenje poljoprivrednog zemljišta i pristupnog puta od strane stanovnika ovog naselja. Isto tako, osiguran je put ribolovcima i lovcima koji se kreću u ovom rejonu.

Područje završenog zadatka prostiralo se uz rijeku Savu, djelimično je obraslo drvećem, niskim rastinjem i travom, a zbog blizine rijeke zemljište je relativno močvarno. Na ovom lokalitetu stanovništvo je deponovalo smeće i građevinski materijal što je dodatno otežalo deminerske radove.

Na ovom zadatku pronađeno je 40 eksplozivnih sredstava, od toga 21 komad različitog NUS-a, 11 protivpješadijskih mina (2x PMA-3 i 9x PMR-2A) i osam upaljača od mina (6x UPM-2A i 2x UPM-2AS).

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova sa granicama tehnički izviđene površine upoznala je predstavnike Općine Odžak kao krajnjeg korisnika.