Na lokalitetu Komanje Brdo izvode se i infrastrukturni radovi od značaja za lokalnu zajednicu koji su obustavljeni zbog dijela površine sumnjive na mine zbog čega je Federalna uprava civilne zaštite težište svojih aktivnosti na MSP-u “Poplat” usmjerila na deminiranje Komanjeg Brda. Ova završena ciljana istraga 2 “Komanje Brdo”, dio je deminerskog zadatka čija je ukupna […]

Opširnije

Rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Enes Memić sa saradnicima u subotu je, nakon zemljotresa  koji je u petak 22. aprila pogodio Bosnu i Hercegovinu, obišao Stolac, najpogođeniji ovim zemljotresom, gdje se sastao sa Stjepanom Boškovićem gradonačelnikom Stoca. Federalna uprava civilne zaštite ponudila je pomoć i stavila na raspolaganje sve potrebne kapacitete, kako Stocu, tako […]

Opširnije