Sarajevo, 29.05.2023. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2023. godine. Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 24.06.2023. godine sa […]

Opsirnije

Sarajevo, 24.03.2023. godine   Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2023. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 08.04.2023. godine sa početkom […]

Opsirnije

Sarajevo, 08.09.2017. godine Na osnovu člana 4. stav 2. Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2017. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara (pismeni, usmeni i praktični dio) održati će se […]

Opširnije

U aprilskom ispitnom roku, 02.04.2016. godine, u prostorijama Federalne uprave civilne zastite (FUCZ) i na poligonu Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo (PVJ KUCZKS), održan je pismeni, usmeni i praktični dio ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva […]

Opširnije