Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2019. godine

Sarajevo, 23.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2019. godine

 

Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 28.09.2019. godine sa početkom u 10:30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

 

Ispitu će moći pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o polaganju ispita u redovnom ispitnom roku u septembru 2019. godine, kao i kandidati koji su u redovnom ispitnom roku u junu 2019. godine upućeni na popravni ispit, a za koje je izvršena uplata troškova za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara.

 

 

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA