Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine

Sarajevo, 15.11.2019. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2019. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 30.11.2019. godine sa početkom u 10:30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite, ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo.

Ispitu će moći pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o odobravanju polaganja ispita u redovnom ispitnom roku u novembru 2019. godine, kao i kandidati koji su u redovnom ispitnom roku u septembru 2019. godine upućeni na popravni ispit.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA           

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA