Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine

Sarajevo, 25.06.2020. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 27.06.2020. godine sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite, ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo.

Ispitu će moći pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o odobravanju polaganja ispita u redovnom ispitnom roku u junu 2020. godine.

Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: juni 2020. godine

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA           

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA