Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2021. godine

Sarajevo, 24.03.2021. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2021. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 03.04.2021. godine sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu mogu pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o polaganju ispita u redovnom ispitnom roku u aprilu 2021. godine.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA
ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA