Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.03.2021.godine, do 10:00 sati

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan, 24.03.2021. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH, registrovano je 1.172 novozaraženih sa Covid-19, dok je aktivno zaraženih 14.047 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada, na prostoru kantona na Korona virusa testirano je 4149 osoba, od kojih je 1037 pozitivno  (912 osobe je izliječena, 66 osoba umrlo), a trenutno je aktivno 59 osoba.

 

Zapadnohercegovački kanton

Na području kantona, prethodnog dana registrovane je 123 novozaraženih osoba sa  Covid-19. Aktivno je zaraženih 914 osoba.

 

Bosansko-podrinjski  kanton

Dana 24.03.2021.godine. uzorkovan je materijal za testiranje na COVID-19 kod 72 osobe, a prema rezultatima testiranja 37 uzoraka je pozitivno.

Zaključno sa 24.03.2021.godine, na područu BPK je 414 aktivno zaražena osoba koronavirusom (COVID-19). Oporavljeno je ukupno 2133 osoba, a 56 osobe je preminulo (51 iz Goražda, 3 iz Ustikoline, 2 iz Prače).

 

Kanton 10

Na području kantona prethodnog dana testirano je 59 osoba na COVID-19, od čega je 23 pozitivnih.

 

 

POŽARI 

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je intervencije na gašenju požara u ul. Krečanska br. 5, gdje je gorio električni uređaj.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 14:40 do 15:25 sati,u naselju  Tekija, gdje je gorjela trava i otpad.

– od 19:45 do 20:55 sati,u naselju Zalik, gdje je gorio automobil.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 09:15 do 09:35 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 09:45 do 10:50 sati, u Bjelavama, gdje je gorjela šuma i rastinje,

– od 09:55 do 10:20 sati, u Višićima, gdje je gorio elektro stup,

– od 10:10 do 10:40 sati, u Gnjilištima, gdje je gorio otpad,

– od 10:50 do 11:20 sati, u Dračevu, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općine Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara od 14:59 do 15:20 sati, u ul. 4. Muslimanske brigade, gdje je gorio dimnjak u zgradi.

Općina Prozor – Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju od 13:00 do 14:00 sati,na odlagalištu Duška Kosa, gdje je gorio otpad.

 

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 10:45 do 12:00 sati, u naselju Hrašljani, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožarena je površina oko 2.000 m²,

– od 21:00 do 22:20 sati, u mjestu Grabovnik na lokalitetu Otunj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožarena je površina oko 1.000 m².

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u Travničkoj ulici, gdje je gorio kontejner.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara

u mjestu Donji Banjevac, gdje je gorio dimnjak.

 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Midžići, gdje je  gorjela šuma.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala  je intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:04 do 08:00 sati, u mjestu Lipik, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15:22 do 16:20 sati, u mjestu Gulanova Okuka, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Osredak, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su devet manjih intervencija i to: četiri na gašenju zapaljenog dimnjaka, tri manje požarne intervencije, jednu na gašenju zapaljenog automobila i jednu tehničku intervenciju.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Klizište na regionalnom putu Doborovci – Srnice i nanos u rijeci Drijenča ispod mosta u naselju Lipa. Službenici CZ Gračanica su izašli na teren na pomenute lokacije i sačinili zapisnik.

 

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 24.03.2021 godine ne može se ocijeniti na lokalitetu Mobilna: Banovići. Kvalitet zraka za dan 24.03.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac. Kvalitet zraka za dan 24.03.2021 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu Živinice.

 

 

OŠTEĆENJA ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Zbog kvara od 00:06 sati bez napajanja je dio 10 kv DV Mlin.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Zavidovići,Busovača,Cazin i gradova Bihać,Mostar,Gračanica,Visoko timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 25 eksplozivnih sredstva i streljivo 508 kom.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR