Sarajevo, 24.03.2021. godine Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje: OBAVJEŠTENJE o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: april 2021. godine Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se u subotu 03.04.2021. godine sa […]

Opsirnije

Broj: 08-40-4-569-1/20           Sarajevo, 05.03.2021. godine KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA PREDMET:  Komentare i prijedloge izmjena na Prijedlog plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja federalnih i kantonalnih inspektora za zaštitu od požara i federalnih i kantonalnih inspektora za vatrogastvo traži,- U skladu sa odredbom člana 129. stav 7. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu […]

Opširnije