Federalna uprava civilne zaštite i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu potpisali sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji

Predmet ovog sporazuma je zajedničko organiziranje naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, seminara, simpozijuma i radionica, međusobna saradnja kroz razne oblike kao što su razmjena i izrada stručnih i naučnih informacija, razmjena časopisa, publikacija, udžbenika kao i druge stručne literature, izrada zajedničkih istraživačkih i drugih projektnih prijedloga kao i njihova zajednička implementacija, promocija i razmjena akademskih i stručnih kadrova u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima obje strane učestvuju ili sarađuju, te izrada programa, obuka i radionica za usavršavanje akademskog i stručnog kadra.

U prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu danas (30.05.2018. godine) je potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Sporazum su potpisali prof. dr. Šaćir Filandra, dekan Fakulteta političkih nauka i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Predmet sporazuma je zajedničko organiziranje naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, seminara, simpozijuma i radionica, međusobna saradnja kroz razne oblike kao što su razmjena i izrada stručnih i naučnih informacija, razmjena časopisa, publikacija, udžbenika kao i druge stručne literature, izrada zajedničkih istraživačkih i drugih projektnih prijedloga kao i njihova zajednička implementacija, promocija i razmjena akademskih i stručnih kadrova u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima obje strane učestvuju ili sarađuju, te izrada programa, obuka i radionica za usavršavanje akademskog i stručnog kadra.

“Za nas je ovaj sporazum značajan iz više razloga, posebno sa humanističkog aspekta naše djelatnosti jer Fakultet kroz svoj Odsjek za sigurnosne i mirovne studije već decenijama educira veliki broj studenata. Stoga je vrlo važno da imamo saradnju sa FUCZ na način da kroz redovni studij svoje studente educiramo i kroz taj humanistički aspekt”, kazao je dekan Filandra.

Ujedno, kako je dodao, ovim sporazumom FUCZ postaje jedna vrsta nastavne baze tog fakulteta na način da će studenti sa svojim profesorima moći biti sudionici brojnih projekata i programa koji se realiziraju u FUCZ, a ujedno se otvara prilika za realizaciju i kreiranje zajedničkih novih projekata i programa sa FUCZ i na taj način sticati neophodno i zakonom propisano praktično znanje.

Sigurnost u miru kojom se inače bavi FUCZ, područje je koje je interesantno u naučnom i istraživačkom smislu pa se, kako je rečeno, otvara mogućnost da fakultet bude naučni partner u daljem profiliranju projekata i programa FUCZ, kako na unutrašnjem tržištu, tako i u smislu apliciranja za međunarodne fondove.

Direktor FUCZ Fahrudin Solak je kazao da je potpisivanjem sporazuma ozvaničena dugogodišnja saradnja sa ovim fakultetom, da će to doprinijeti razmjeni iskustava i znanja i otvoriti prilike za kreiranje zajedničkih projekata.

“Drago mi je što je ovo još jedan fakultet koji je spreman da sarađuje sa nama na projektima i općenito u odgovoru na prirodne i druge nesreće. Naše zajedničko povjerenje i saradnja dokazani su i u maju 2014. godine kada su profesori i studenti ovog fakuluteta bili s nama na područjima pogođenim katastrofalnim poplavama“, rekao je direktor Solak.

Potpisivanju ovog sporazuma prethodila je zajednička potreba za doprinosom u naučnoj, obrazovnoj i stručnoj sferi razvoja društvenih nauka i želje za saradnjom koja će doprinijeti razvoju, razmjeni iskustava i znanja, te potvrde zajedničkih interesa za unapređenjem u oblasti edukacije i istraživanja.