Timovi FUCZ u OŠ “Busovača” učestvovali u vježbi “Škole skrojene za sigurno djetinjstvo”

Ovom vježbom provjereni su materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera Crvenog križa koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu, kao i sposobnost i kapaciteti OŠ “Busovača” pri evakuaciji u slučaju zemljotresa. Vježbom su potvrđene važeće procedure, planska rješenja i standardi obuke s konačnom težnjom da se poboljšaju. Prvi i osnovni kriterij vježbe bio je puno poštivanje svih sigurnosnih propisa i mjera, pa niti jedan događaj, odnosno situacija u okviru ove vježbe nije uzrokovao bilo kakvu rizičnu situaciju koja bi mogla dovesti do ugrožavanja ljudskih života ili oštećenja bilo čije imovine. Sve usvojene procedure su ispoštovane u toku vježbe.

Na poziv Općinske službe civilne zaštite Busovača dva deminerska tima FUCZ sa sjedištem u Busovači, 26.03.2018. godine učestvovala su u vježbi koja je održana u prostorijama i dvorištu Osnovne škole “Busovača”. Vježba je održana u okviru projekta “Škole skrojene za sigurno djetinjstvo”, čiji je pokrovitelj World Vision International u BiH.

Pored deminerskih timova FUCZ sa ukupno 10 pripadnika i četiri terenska vozila te učenika i nastavnog osoblja OŠ “Busovača”, vježbom su obuhvaćeni i predstavnici World Vision International u BiH, civilne zaštite, vatrogasaca, Crvenog križa i policije.

Vježbe je izvedena po scenariju radnom naziva “Kako izvršiti evakuaciju u slučaju zemljotresa”, a njen cilj je bio da se provjere komunikacijski i drugi sistemi veze, kontrola vremena komunikacije i aktiviranja između različitih komponenata i operativnih struktura koje učestvuju u vježbi, kao i da se utvrdi stepen spremnosti – sposobnosti brze evakuacije učenika i radnika ove škole.

Ovom vježbom provjereni su materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera Crvenog križa koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu, kao i sposobnost i kapaciteti OŠ “Busovača” pri evakuaciji u slučaju zemljotresa. Vježbom su potvrđene važeće procedure, planska rješenja i standardi obuke s konačnom težnjom da se poboljšaju. Prvi i osnovni kriterij vježbe bio je puno poštivanje svih sigurnosnih propisa i mjera, pa niti jedan događaj, odnosno situacija u okviru ove vježbe nije uzrokovao bilo kakvu rizičnu situaciju koja bi mogla dovesti do ugrožavanja ljudskih života ili oštećenja bilo čije imovine. Sve usvojene procedure su ispoštovane u toku vježbe.

FUCZ je i do sada učestvovala u sličnim vježbama prvenstveno radi pružanja podrške i jačanja koordinacije struktura zaštite i spašavanja na različitim nivoima vlasti, posebno na lokalnom nivou.