Na današnjoj sjednici FŠCZ ukinute mjere zabrane kretanja od 20 do 5 sati i obaveznog karantina a dopušteno ograničeno kretanje osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) donijeto je šest novih naredbi među kojima je i izmijenjena naredba kojom se dozvoljava kretanje starijim osobama od 65 godina, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u trajanju od 9 do 13 sati. Dozvoljeno je i kretanje mlađim osobama od 18 godina, i to utorkom, četvrtkom i subotom od 14 do 20 sati. Ovu novu i izmijenjenu naredbu FŠCZ donio je na osnovu člana 108. Zakona o  zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, člana 18. Poslovnika o radu FŠCZ od 26.10.2011. godine i od 04.10.2017. godine, Odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području FBiH, te postupajući po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 22.04.2020. godine kojom je utvrđeno kršenje prava na slobodu kretanja, kao i po preporuci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Van van snage stavljajuju se dosadašnje naredbe FŠCZ od 21., 25., i 29. i od 17. aprila o zabrani kretanja građana (policijski sat) od 20 do 5 sati ujutro. FŠCZ je donio novu naredbu kojom se van snage stavljaju tri dosadašnje naredbe od 8., 10., 11. i 17. aprila, a tiču se lica koja se trenutno nalaze u karantinu prema rješenjima Federalnog ministra zdravstva. Novom naredbom dosadašnja rješenja će se zamijeniti rješenjima kantonalnog sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru i ograničavanju kretanja. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (Covid-19) na području FBiH, primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (Covid-19) koji ulaze u BiH preko graničnih prelaza na područje FBiH.

Na današnjoj 17. sjednici FŠCZ naređeno je FUCZ da Federalnom ministarstvu pravde (za Kazneno-popravne zavode), Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Sudskoj policiji Federacije BiH, Ustanovi socijalne zaštite “Park” Vogošća, Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Centru za uklanjanje mina u BiH,  Udruženju djece oboljele od raka u Federaciji BiH, Udruženju dijaliziranih i tranplantiranih bolesnika u Federaciji BiH, Centru za podršku osobama sa invaliditetom u zajednici “Sumero” i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, isporuči određene količine zaštitnih sredstava i opreme, odnosno rukavica, zaštitnih (medicinskih) maski, dezinfekcionog sredstva u koncentratu, zaštitnih jednokratnih odijela, termalnu kameru za mjerenje temperature, vizira i dezinfekcionog sredstva.

FUCZ je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno 51 hiljadu transportnih medija i isto toliko briseva Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona) i preostalim devet kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

U Sarajevu je danas, 24. aprila 2020. godine, održana 17. vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević. Današnja sjednica Štaba radila je u proširenom sastavu jer joj je prisustvao i doc. dr. Sanjin Musa, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) donijeto je šest novih naredbi među kojima su van snage stavljene dosadašnje naredbe FŠCZ od 21., 25., i 29. i od 17. aprila o zabrani kretanja građana (policijski sat) od 20 do 5 sati ujutro.

Donijeta je i nova izmijenjena naredba o zabrani kretanja osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina kojom se dozvoljava kretanje starijim osobama od 65 godina, i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u trajanju od 9 do 13 sati. Dozvoljeno je i kretanje mlađim osobama od 18 godina, i to utorkom, četvrtkom i subotom od 14 do 20 sati. Osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta. Zabrana kretanja ne odnosi se na osobe koje imaju ustavno pravo i obavezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti (zastupnici u zakonodavnim organima u BiH, članovi Predsjedništva BiH, Vijeće ministara BiH, vlada entiteta itd.), koje su radno aktivne i profesionalno angažovane u pravosudnim i drugim organima (sudije, tužioci, notari), koje su radno aktivne i profesionalno angažovane u subjektima čiji rad nije zabranjen naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.

Ova naredba ne odnosi se na djecu sa posebnim potrebama i djecu ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć. Prilikom kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina u danima i terminima kad im je omogućeno kretanje  moraju se poštovati mjere korištenja lične zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra. Mjere zabrane kretanja osoba starijih od 65 i mlađih od 18 godina će se kontinuirano preispitivati radi eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom procijenjenom od strane Federalnog ministarstva zdravstva/Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Stupanjem na snagu ove naredbe, koja se primjenjuje do 30.04.2020. godine, prestaje primjena naredbi od 20. i 27.marta, te od 3. i 17.  aprila 2020. godine. Ova novu i izmijenjenu naredbu FŠCZ donio je na osnovu člana 108. Zakona o  zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, člana 18. Poslovnika o radu FŠCZ od 26.10.2011. godine i od 04.10.2017. godine, Odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (Covid-19) na području FBiH, te postupajući po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 22.04.2020. godine kojom je utvrđeno kršenje prava na slobodu kretanja, kao i po preporuci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

FŠCZ je donio novu naredbu kojom se van snage stavljaju tri naredbe od 8., 10., 11. i 17. aprila, a tiču se lica koja se trenutno nalaze u karantinu prema rješenjima Federalnog ministra zdravstva. Novom naredbom dosadašnja rješenja će se zamijeniti rješenjima kantonalnog sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru i ograničavanju kretanja.

Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (Covid-19) na području FBiH, primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (Covid-19) koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu (BiH) preko graničnih prelaza na područje FBiH. U cilju osiguranja provođenja navedenih mjera ove naredbe obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ulaze u BiH, odnosno u FBiH, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove. Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izrekne Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i  ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana. Ukoliko se radi o državljaninu BiH sa prebivalištem na području Republike Srpske, odnosno Brčko distrikta BiH, federalni sanitarni inspektor je, pored provođenja prethodnih mjera iz ove naredbe, dužan obavijestiti Inspektorat Republike Srpske, odnosno Inspektorat Brčko distrikta BiH radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Od ove naredbe izuzeti su vozači u međunarodnom transportu, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu, lica u pograničnom kretanju i prekogranični radnici.

Stupanjem na snagu ove naredbe koja se primjenjuje do 30. aprila prestaje da važi naredba od 17. aprila 2020. godine.

Na današnjoj 17. sjednici FŠCZ naređeno je Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) da Federalnom ministarstvu pravde (za Kazneno-popravne zavode), Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, Sudskoj policiji Federacije BiH, Ustanovi socijalne zaštite “Park” Vogošća, Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Centru za uklanjanje mina u BiH,  Udruženju djece oboljele od raka u Federaciji BiH, Udruženju dijaliziranih i tranplantiranih bolesnika u Federaciji BiH, Centru za podršku osobama sa invaliditetom u zajednici “Sumero” i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, isporuči određene količine zaštitnih sredstava i opreme, odnosno rukavica, zaštitnih (medicinskih) maski, dezinfekcionog sredstva u koncentratu, zaštitnih jednokratnih odijela, termalnu kameru za mjerenje temperature, vizira i dezinfekcionog sredstva.

FUCZ je naređeno da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava, odnosno 51 hiljadu transportnih medija i isto toliko briseva Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona) i preostalim (devet) kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.