Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 786 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 32 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 552 osoba.

– Ukupno izliječenih 202 osobe.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), započeli su sa sistematskom dezinfekcijom gradova u Srednjobosanskom kantonu. Sa dvije mašine pripadnici FUCZ izvršili su dezinfekciju javnih površina u Jajcu, Donjem Vakufu, te Bugojnu.

Podršku timovima FUCZ pružili su pripadnici općinskih službi civilne zaštite i vatrogasci.

Sistematska dezinfekcija gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).

 

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 23.04.2020. godine do 17:00 sati)

 

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

U protekla 24 sata 4 lica upućena u karantin prema mjestu prebivališta. Trenutno jedno lice sa područja Unsko-sanskog kantona u šatorskom prostoru.                                                                             

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

U protekla 24 sata jedna osoba izmjšetena u karantin u Cazin. Trenutno dvije osobe u šatorskom prostoru (1-USK i 1 SBK).

 1. Granični prelaz Orašje

U posljednja 24 sata 13 lica pristiglo na granični prelaz. Trenutno tri lica sa područja Tuzlanskog kantona čekaju rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

U protekla 24 sata dvije osobe smještene u šatorski prostor. Trenutno čekaju rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

U protekla 24 sata osam (8) lica koja su smještena u šatorski prostor upućeno u karantin (5 – K10 i 3- HNK).

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

U protekla 24 sata tri lica sa područja RS-a smještena u šatorski prostor. Trentno čekaju policijsku pratnju.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

U protekla 24 sata jedna osoba iz šatorskog prostora upućena u karantin na područje Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

U protekla 24 sata nije bilo ulazaka na ovom graničnom prelazu.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedno lice sa područja Srednjobosanskog kantona čeka rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

U protekla 24 sata nije bilo ulazaka na ovom graničnom prelazu.

 1. Granični prelaz Neum I i II

U protekla 24 sata tri lica iz šatorskog prostora upućena u karantin (2- SBK i 1 HNK).

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

U protekla 24 sata jedno lice sa područja Kantona Sarajevo upućeno u karantin prema mjestu prebivališta.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

U protekla 24 sata nije bilo ulazaka na ovom graničnom prelazu.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Štab je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese tri osobe, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  120 osoba i to:

 • jedna osoba iz Francuske (koja je došla 06.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • šest osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Šamac (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 20.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 05.05.2020. godine);
 • osam osoba sa GP Orašje (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Ivanjica (koje su došle 21.04.2020. godine, a izolacija im ističe 06.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 22.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koje je došla 22.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 07.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Bijače (koje su došle 22.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 23.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);
 • jedan osoba sa GP Ivanjica (koja je došla 23.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Gradiška (koje su došle 23.04.2020. godine, a izolacija im ističe 08.05.2020. godine);
 • dvije osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obaviješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton           

Općina Maglaj –  u  izolaciji je  329 osoba. Timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 29 osoba Provode se mjere zaštite od koronavirusa

Općina Olovo – u kućnoj izolaciji nalazi se 26 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima…

Općina Tešanj. Trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 79 osoba,  a period samoizolacije je završio za 17 osoba. Novih u samoizolaciji je 12. Na analizu poslano je  5 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu su poslana ukupno 142 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena. Tokom noći su u karantinski smještaj u Motel „Plavi“ smještene 4 osobe, a tim iz COVID ambulante Doma zdravlja Tešanj je obavio pregled navedenih osoba. Ukupno u karantinu u navedenom objektu je 8 osoba. 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od COVID-19, 53 osobe od kojih su 3 osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 586

IZAŠLO iz samoizolacije: 557 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 29 osoba

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana u Zapadnohercegovačkom kantonu  prijavljen je  1 novi  slučaj zaraze koronavirusom u Širokom Brijegu. Iz SKB Mostar su priopćili, za osobu iz Ljubuškog  koja je navodno bila zaražena,  kako su ponovljeni nalazi  bili negativni i smatraju kako dotična osoba nije bila pozitivna. Također novo izliječenih osoba 4 iz Širokog Brijega i 2 iz Gruda. Do sada je ukupan broj zaraženih 74 od toga 4 umrle  i  15 izliječenih osoba.

 

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 58 12 4 0 74
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 9 4 2 0 15

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 451 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 23.04.2020. godine, testirana je 61 osoba na korona virus, rezultati su pokazali da su sve osobe negativne na COVID-19. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 23.04.2020. godine je 99.  U toku jučerašnjeg dana izvršena je jedna dezinfekcija. Ukupan broj zaražnih osoba korona virusom na području BPK-a je 11, a 10 osoba se oporavilo.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bos.Petrovac          –  26 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

 

Grad Cazin                           – 60 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

– 32 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi  4 lica

– 295 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus.

 

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata, 9 je pozitivno na korona virus, a za tri pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

U Kantonu 10 je 36 osoba aktivno zaraženih, jedna izliječena te je jedna preminula.

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

– broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj poslanih pacijenata u SKB Mostar – 0.

-broj uzetih briseva i poslatih na analizu 1.

          

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 23/24.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 5 0 0 0 5
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 0 9 3 6 1 1 20
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 3 5 1 1 3 1 14
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 2 0 0 0 0 0 2
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 2 0 0 1 0 0 3
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Općina Glamoč:

Krizni štab općine Glamoč zasjeda svakodnevno i prati situaciju i vezi naredbi Vlade FBiH i Vlade HBŽ kao i drugih nadležnih ustanova i shodno tome poduzima odgovarajuće mjere. Izvršena je provjera kretanja osoba koje su u samoizolaciji te je utvrđeno da svi poštuju odredbu o izolaciji. U izolaciji je 6 osoba.

Općina Tomislavgrad. Štab civilne zaštite općine Tomislavgrad održao je sjednicu dana 2.04. 2020, god. na kojoj su razmatrane Naredbe i Zapovijedi FSCZ i ŽSCZ, te stanje na području općine Tomislavgrad u vezi pandemije korona virusa. Članovi Štaba su upoznati sa rezultatima testiranja osoba s područja naše općine. Kršenja samoizolacije nije bilo.

Općina Kupres. Nije bilo prijava o dolasku u općinu Kupres. Nije bilo kršenja samoizolacije osoba koje su evidentirane sukladno izdanim rješenjima području općine Kupres.

U Dom zdravlja nije primljen niti jedan slučaj vezano za COVID19. 

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Županijski stožer civilne zaštite HNŽ-e dana 24.04.2020.god. održao je  telefonsku  sjednicu na kojoj  je donesena sljedeća zapovijed

ZAPOVJED

 1. Zapovijed broj: 17-06-40-16-46/20 od 09.04.2020.godine i izmjene i dopune

Zapovijed broj: 17-06-40-16-46-1/20 od 10.04.2020. godine, stavljaju se izvan snage.

 1. Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

Operativni centar CZ HNŽ

 

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNŽ-e, zaprimljena je jedna prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijava se odnosila na rad četiri kafića u Orci. Obaviještena nadležna služba.

Općina Jablanica

 

Dom zdravlja Jablanica

Trenutno u kućnoj samoizolaciji nalaze se 34 osobe.

Od početka pandemije COVID-19 iz Jablanice, na analizu poslano je ukupno 100 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 16.

Danas na području općine Jablanica ima 12 oboljelih od COVID-19.

 

Policijska Stanica Jablanica

Broj izdanih rješenja o samoizolaciji je 0 – za period 284.

Broj izvršenih kontrola samoizolacije 52 – za period 1381.

Broj prekršilaca samoizolacije 0 – za period 0.

Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja 0 – za period 10.

Broj isteklih rješenja o samoizolaciji 5 – za period 237.

 

Općina Prozor – Rama

Dom zdravlja Prozor – Rama

Svi poslovi u Domu zdravlja se obavljaju po već ustaljenom rasporedu. Nije bilo pacijenata sa sumnjom na infekciju korona virusom.

Policijska Stanica Prozor – Rama

Dana 23.04.2020.godine djelatnici PS Prozor-Rama, izvršili su provjeru 6 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 23.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 574 osobe. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 24 dok je 57 osoba izliječeno.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bos.Petrovac. Vatrogasna jedinica imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 13:35 do 14:50 sati, u mjestu Kolunić, gdje je gorjela trava,
 • u mjestu Hujići, gorjeo dimnjak.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju od 11:15 do 12:30 sati, u mjestu Pećigrad, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara, otpadnog materijala, u naselju Ljubače. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Dubljani – Murati ukupne površine cca 50 duluma. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice, imala je intervenciju na gašenju otpadnog materijala, u naselju Kiseljak. Požar je lokaliziran i ugšaen

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara na manjoj površini, u naselju Breštica – Nasubašići. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara,

od 16:00 do17:15 sati, u Žitomislićima, gdje je gorjela trava.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestima Bašagi i na Padinama.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara, od 14:10 do 15:30 sati, na platou Risovca, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastnje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervencije na gašenju krova kuće, na Poljicama, te na gašenju kuće, koji je zahvatio šumu i nisko rastinje, na lokalitetu MZ-e Ravna.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju šume i niskog rastinja od 11:30 do 15:15 sati, u mjestu Lipovice. Opožarena je površina oko 30.000 m².

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno, imalo je intervenciju na gašenju požara u Gredinama, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen. Također, Vatrogasno društvo Bugojno išla je na ispomoć vatrogasnom društvu Donji Vakuf, gdje je izbio požar u krugu preduzeća Rudnici gipsa. Zajedničkom intervencijom požar je ugašen

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri intervencije manjeg inteziteta, te jednu tehničku.

 

 

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je aktivnosti od 12:47 do 13:10 sati, u ulici Braće Radića, na ispomoći Hitnoj službi.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na devet lokacija na području općina Bosanska Krupa, Jajce, Kladanj, Domaljevac-Šamac, Stari Grad Sarajevo, Vitez i gradova Gračanica i Zenica, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 14 eksplozivnih sredstava i 3 komada pješačke municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK

Privremeno su zatvoreni svi granični prelazi za pogranični saobraćaj između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

 

 

        OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE