Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 780 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 32 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 580 osoba.

– Ukupno izliječenih 168 osoba.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

FUCZ isporučila testove na korona virus i Kantonalnoj bolnici u Zenici

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite isporučili su još 8.100 testova na korona virus. Raspodjela ovih testova izvršena je u skladu s naredbom koja je donijeta na jučerašnjoj 7. hitnoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) po kojoj je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu isporučeno 2.800, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 1.800, Sveučilišnoj kliničkoj bolnica Mostar 1.500, dok je 2.000 testova isporučeno i Kantonalnoj bolnici Zenica koja je osposobila PSR labaratorij u kojem će se raditi testiranja na Covid-19.
FUCZ je po naređenju FŠCZ do sada isporučila 181.600 testova na korona virus Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu i Kantonalnoj bolnici Zenica.
FUCZ će u skladu sa naredbama FŠCZ nastaviti isporuku testova na korona virus medicinskim ustanovama koje imaju referentne labaratorije u kojima se može vršiti testiranje.

 

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 22.04.2020. godine do 17:00 sati)

 

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

U protekla 24 sata dvije (2) osobe sa područja Unsko-sasnkog kantona smještene u šatorski smještaj, te su nakon dobivanja rješnja upućena u karantin.                                                                             

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

U protekla 24 sata dvije (2) osobe sa područja Unsko-sanskog kantona iz šatorskog smještaja upućene u karantin.

 1. Granični prelaz Orašje

U posljednja 24 sata 18 lica ušlo na granični prelaz, od kojih je 15 upućeno u karantin. Trenutno tri lica cekaju rješenja u Tuzlasnki kanton.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

U protekla 24 sata jedno lice iz šatorskog smještaja upućeno u karantin na područje Tuzlanskog kantona.

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

U protekla 24 sata dvije (2) osobe upućene iz šatosrkog smještaja u karantin na područje Srednjobosasnkog kantona i Kantona 10.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

U protekla 24 sata jedno lice upućeno u karantin u Tuzlanski kanton.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

U protekla 24 sata dvije osobe upućene u karantin, a jedno lice još uvjek čeka rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedno lice sa područja Srednjobosanskog kantona čeka rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

U protekla 24 sata dvije osobe upućene u karantin na područje Zapadnohercegovačkog kantona.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

U protekla 24 sata sedam (7) lica sa područja RS-a nakon dobivanja rješenja upućena u karantin.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Štab je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 16 osoba, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brine o njima.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  114 osoba i to:

 • jedna osoba iz Francuske (koja je došla 06.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • šest osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Šamac (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 20.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 05.05.2020. godine);
 • osam osoba sa GP Orašje (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Ivanjica (koje su došle 21.04.2020. godine, a izolacija im ističe 06.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 22.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koje je došla 22.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 07.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Bijače (koje su došle 22.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • tri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Općinski štab civilne zaštite Ilidža. Služba zaštite i spašavanja sa visina i nepristupačnih terena je bila angažovana na dezinfekciji vjerskih objekata i vanjske površine oko vjerskih objekata u naseljima Donji Kotorac, Ilidža centar i Lužani. Izvršena je i dezinfekcija tunela spasa u Donjem Kotorcu. U toku jučerašnjeg dana izvršena je  podjela paketa sa prehrambenim artiklima za socijalno ugrožene porodice.

Općinski štab civilne zaštite Vogošća. Aktivisti Crvenog križa Vogošća su dostavili tople obroke na adrese korisnika javne kuhinje Crvenog križa, te izvršili kupovinu namirnica i njihovu dostavu za tri osobe.

 

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Tešanj. Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 84 osobe,  a period samoizolacije je završio za 24 osobe. Novih u samoizolaciji je 15. Jučer je na analizu poslano 11 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu je poslano ukupno 137 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena. Tokom noći su u karantinski smještaj u Motel „Plavi“ smještene 4 osobe, a tim iz COVID ambulante Doma zdravlja Tešanj je obavio pregled navedenih osoba.

I dalje se apeluje na građane da se strogo pridržavaju  i poštuju preporuke za socijalno distanciranje i nošenje maski naročito na mjestima okupljanja ispred pošte, banaka i prodavnica, gdje je svakodnevno primjećen značajniji broj građana.

Općina Kakanj. Evidentirano je 11 slučaja nepoštivanja mjere policijskog sata koji su sankcionisani. Iz izolacije je ukupno izašlo 781 osoba. Na promatranju i samoizolaciji prijavljene su 2 nove osobe. Nema registrovanih slučajeva korona virusa.

Općina Maglaj. U izolaciji  334 osoba ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  nije bilo   kretanja posle 20 h. trenutno  41  zaraženih  na CORONA virus, urađeno 10  novih testiranja ( 9  negativnih i 1 pozitivno).

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 27 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Grad Visoko. Od strane Higijensko-epidemiološke službe DZ Visoko pristiglo je tri nove prijave, lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor, a riječ je o profesionalnim vozačima u međunarodnom transportu. Pod aktivnim nadzorom nalazi se 76 osoba na području Grada.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od COVID-19, testirano je 52 osobe od kojih su 3 osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 581

IZAŠLO iz samoizolacije: 545 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 36 osoba

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Kantona nije bilo  novih  slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 74 od toga imamo 4 umrle  i  9 izliječenih osoba.

 

  Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 57 12 4 1 74
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 5 2 2 0 9

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 422 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

– Dana 22.04.2020. godine, testirana je 41 osoba na korona virus, rezultati su pokazali da su sve osobe negativne na COVID-19. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 22.04.2020. godine je 116.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bos.Petrovac          –  50 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 60 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 10 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 32 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi  4 lica

– 295 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata 11 je pozitivno na korona virus, a za tri pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

U Hercegbosanskoj županiji je 36 osoba aktivno zaraženih.

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo HBŽ-a:

Dana 22.04.2020. god. 1 osoba je upućena u karantenu.

Tokom jučerašnjeg dana testirano je ukupno 9 osoba, 3 Livno i 6 Tomislavgrad.

Preključer testirana osoba – jučer stigao rezultat – negativan.

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

– broj hospitaliziranih pacijenata – 0.

-broj poslanih pacijenata u SKB Mostar – 0.

-broj uzetih briseva i poslatih na analizu.

          

Izvješće Uprave Policije o poduzetim mjerama i radnjama za dan 22/23.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 1 1 0 1 0 0 3
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 0 0 0 0
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 33 23 8 6 1 1 72
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 6 5 1 2 3 1 18
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 1 1
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 1 1
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 1 0 0 0 0 0 1
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Dana 22.04.2020.god. od 15:55 do 15:45 sati održana telefonska sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite, na kojoj je donesena.

 

NAREDBA

 1. Naređuje se Upravi za civilnu zaštitu HNK da stavi na raspolaganje zaštitna odijela po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-129/20 od 17.04.2020., koja će ista raspodijeliti zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

– Klinička bolnica Mostar, 34 kom

– Opća bolnica Konjic, 17 kom

– Bolnica „Safet Mujić“, Mostar, 18 kom

 1. Za provođenje ove naredbe zadužuje se direktor Uprave i direktori zdravstvenih ustanova iz tačke 1 ove naredbe.
 2. Zadužuju se zdravstvene stanove iz tačke 1 ove naredbe da putem operativnog centra civilne zaštite HNK izvjeste Kantonalni štab civilne zaštite HNK o realizaciji ove naredbe.

4.Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Operativni centar CZV HNK

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljene su 3 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijave su se odnosile na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu. Obaviještena nadležna služba.

 

OC Konjic

PS Konjic. Po izvještaju koji nam je proslijedila PS Konjic za 21.04. 2020. godine provedene su sljedeće aktivnosti vezane za COVID – 19.

Ukupan broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 330 .

Broj lica kojima je prestala mjera izolacije je 269.

Broj izdatih dnevnih odobrenja za kretanje u vrijeme zabrane je 0.

Broj prekršilaca naredbe o zabrani kretanja je 0.

Broj informacija upućenih općinskoj službi za inspekcijske poslove je 0.

DOM ZDRAVLJA KONJIC. Nije bilo mjera izolacije za kontakte oboljelih, niti mjera samoizolacije za povratnike iz drugih zemalja.

Djelatnici JKP STANDARD izvršili  dezinfekciju parkinga ispred TC „Bingo“, PreduzećaTN Bosnia d.o.o. Valjčići i zgrade gdje stanuje novozaraženi pacijent.

OC Jablanica

DOM ZDRAVLJA  JABLANICA

U kućnoj samoizolaciji se nalaze 34 osobe, period samoizolacije je završio za 17 osoba. Nema novih osoba u samoizolaciji.  Sa današnjim danom nema oboljelih pacijenata smještenih u Izolatorij.

PS JABLANICA.

Djelatnici PS Jablanica izvršili 49 kontrola samoizolacije. Nije bilo kršenja iste. Broj prekršilaca naredbi o zabrani kretanja-1.Broj isteklih rješenja samoizolacije-5. Djelatnici JKPJablanica uz pomoć vatrogasaca vršili dezinfekciju naselja u mjesnim zajednicama i kontejnera za otpad po gradu.

Prozor Rama       

Djelatnici PS Prozor Rama izvršili su provjeru 28 lica u samoizolaciji, te 4 osobe kojima je ista  mjera izrečena od strane Federalne Uprave za inspekciju, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Dana 22.04.2020g. za 25 osoba ističe zdravstveni nadzor, 4 osobe su još pod zdravstvenim nadzorom.  Ukupno 355 osoba izašlo iz zdravstvenog nadzora.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 22.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 676 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 24 dok je 57 osoba izliječeno.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bos.Petrovac. Vatrogasna jedinica, je imala intervenciju od 18:30 do 20:30 sati, u mjestu Revenik, gdje je gorjela trava.

Općina Vel.Kladuša. Vatrogasna jedinica, je imala intervenciju od 20:08 do 21:00 sati, u mjestu Šumatec, gdje je gorjela šuma.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla, je imala intervenciju na gašenju požara, na Ban Brdu. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice, je imala intervenciju na gašenju požara, u naselju Karaula. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac, je imala dvije intervenciju na gašenju požara i to: požar na niskom rastinju i šumi u naselju Bokavići i požar na trgovinskoj radnji u naselju Hrvati. Požari su ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići, je imala intervencije na gašenju požara, na šumi na lokalitetu Vidikovac, te na gašenju dimnjaka, u Radničkoj ulici. Požari su ugašeni.

 

Zeničko-dpbojski kanton

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara, naselju Željeno Polje. Požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u naselju Zbilje. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno, imalo je intervenciju na gašenju požara u krugu BINAS-a, gdje je gorio otpadni materijal. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je četiri intervencije manjeg inteziteta.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasna jedinica grada Livno, imala je intervenciju u 17:05 sati, u Livnu kod Obilaznice, 2 osobe  zatečene su u paljenju trave, koja je ugašena, te je izdat prekršajni nalog.

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je aktivnosti na dezinfekciji ulica i javnih površina, u vremenu od 20:00 do 22:00 sati.

Općina Prozor – Rama. Pripadnici DVD „Rama“, izvršili dezinfekciju 11 dostavnih vozila koji dolaze na područje općine iz drugih sredina.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je tehničku intervenciju na sapiranju ceste, poslije saobraćajne nezgode.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina: Ilidža, Bugojno, te grada Mostara, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 32 eksplozivna sredstava i 531 komad pješačke municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE