Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 21./22.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

– S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) dana, 21. aprila održana je 7. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) na kojoj je donijeto sedam novih naredbi.

– Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) je naređeno da izvrši raspodjelu testova na korona virus, i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (2.800 testova), Kantonalnoj bolnici Zenica (2.000 testova), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (1.800 testova) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (1.500 testova).

– Drugom naredbom FUCZ se obavezuje da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava zavodima za javno zdravstvo Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica), i to po 1.200 transportnih medija i po 1.200 briseva, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1.800 transportnih medija i isto toliko briseva, Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 700 transportnih medija i 700 briseva, i zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona kantona po 600 transportnih medija i po 600 briseva.

– Na sjednici FŠCZ naređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu milion jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području Federacije BiH.

– Po drugoj naredbi iz iste donacije Vlade Malezije FUCZ je zadužena da Ministarstvu odbrane BiH isporuči 200.000 a Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 30.000 jednokratnih zaštitnih maski.

– FUCZ treba da stavi na raspolaganje hiljadu jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 20 hiljada zaštitnih maski sa filterom kantonalnim štabovima civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10.

– FUCZ je naređeno da isporuči određen broj rukavica i maski Federalnoj novinskoj agenciji (FENA), Agenciji za privatizaciju Federacije BiH, i po 50 zaštitnih maski sa filterom Federalnoj upravi policije, Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske polove.

– U sedmoj naredbi zadužuje se FUCZ da Stomatološkom fakultetu u Sarajevu stavi na raspolaganje određeni broj višekratnih odijela, vizira, zaštitnih maski, rukavica i sredstvo za dezinfekciju.

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 770 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 32 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 597 osoba.

– Ukupno izliječenih 141 osoba.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 21.04.2020. godine do 17:00 sati):

 

Granični prelaz Velika Kladuša

U posljednja 24 sata 1 osoba iz šatorskog smještaja upućeno u karantin (USK). Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

Trenutno dvije osobe smještene u šatorski prostor.

Granični prelaz Orašje

U posljednja 24 sata 20 lica ušlo na granični prelaz, koja su nakon dobivanja rješenja upućena u karantin. Trenutno niko ne boravi u šatorski smještaju.

Granični prelaz Domaljevac Šamac

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

Granični prelaz Kamensko, Livno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju. Prethodno tri osobe nakon dobivanja rješenja upućene u karantin prema mjestu prebivališta.

Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Jedna osoba iz BiH krenula u R. Hrvatsku, vraćena od strane Hrvatske policije. Prenoćiti će u šatorskom smještaju.

Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Trenutno tri osobe čekaju rješenja o karantinu (1-HNK i 2-KS).

Granični prelaz Doljani, Čapljina

Sedam osoba trenutno u šatorskom smještaju čeka rješenje o karantinu.

Granični prelaz Osoje, Posušje

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

Granični prelaz Neum I i II

U prethodna 24 sata u šatosrki smješj smješteno 5 lica, koji su nakon dobivanja rješenja upućeni u karantin na područje Zeničko-dobojskog kantona. Trenutno niko ne boravi u šatorskom smjueštaju.

Granični prelaz Ivanica, Ravno

U protekla 24 sata 1 osoba iz RS-a u šatorskom smještaju, do obezbjeđena policijske pratne do karantina.

Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana nastavio sa aktivnostima na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) na području Kantona Sarajevo.

 

Štab je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

 

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

 

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese jedne osobe, koja je  starija od 65 godina  i koje nema bližnjeg srodnika da se brine o njoj.

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  107 osobe i to:

– dvije osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);

– 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– šest osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);

– jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);

– dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);

– pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);

– pet osoba sa GP Bosanski Šamac (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);

– četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);

– tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);

– jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);

– osam osoba sa GP Orašje (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);

– tri osobe sa GP Ivanjica (koje su došle 21.04.2020. godine, a izolacija im ističe 06.05.2020. godine);

– tri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

– Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

– Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Tešanj: Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su u kućnoj samoizolaciji 93 osobe,  a period samoizolacije je završio za 29 osoba.  Novih u samoizolaciji je 13. Jučer je na analizu poslano 10 sumnjivih uzoraka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 126 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

Općina Maglaj: U  izolaciji  348 osoba ( broj  lica u 7,30 min.), timovi za kontrolu  vrše  obilazak istih,  nije bilo   kretanja posle 20 h.  I trenutno 40  zaraženih  na CORONA virus, urađeno 11  novih testiranja ( 11  negativnih  ).

Općina Vareš: Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 27 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Olovo: U kučnoj izolaciji nalazi se 32 osobe i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Kantona od COVID-19, testirano je 45 osoba od kojih su 3 osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 579

IZAŠLO iz samoizolacije: 537 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 42 osoba

 

Zapadnohercegovački kanton

Proteklog dana na području Kantona imali su 4  nova slučaja zaraze koronavirusom i to iz Širokog Brijega. Do sada je ukupan broj zaraženih 74 od toga imamo 4 umrle  i  9 izliječenih osoba.

 

Š. BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 57 12 4 1 74
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 5 2 2 0 9

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK-a, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 419 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

– Dana 21.04.2020. godine, testirano je 50 osoba na korona virus. Rezultati su pokazali da su sve osobe negativne na COVID-19. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 21.04.2020. godine, je 147.

– Ukupan broj  osoba oporavljenih od COVID-19 na području BPK-a Goražde je 5, dok je ukupan broj osoba pozitivnih na COVID-19, šenaest (16).

– U toku jučerašnjeg dana izvršena je jedna dezinfekcija u firmi ,,Rudet“.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bos.Petrovac         –  50 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 61 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 14 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 32 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

Općina Sanski Most           – trenutno u samoizolaciji se nalazi 13 lica

– 286 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata 11 je pozitivno na korona virus, a za jedanog pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

U Kantonu 10 je 36 osoba aktivno zaraženih.

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10 dana 20.04.2020.godine, od 19 osoba su uzeti brisovi i poslani na analizu u SKB Mostar. Osamnaest osoba je negativno i jedna osoba je pozitivna na korona virus.

Dana 21.04.2020. godine, tri osobe su ušle u karantenu od toga je jedna osoba testirana na korona virus. Tokom jučerašnjeg dana testirano je ukupno četrnaest (14) osoba.

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

– broj hospitaliziranih pacijenata – dva (2) .

             

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 21/22.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati:

 

PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 1 0 1 0 0 2
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 0 0 0 0
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 9 26 1 6 1 1 44
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 7 3 1 1 3 0 15
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 4 0 0 4 0 0 8
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 0 0 0 0 0 0 0

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Dana, 21.04.2020.god. u 14:35 sati održana telefonska sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK na kojoj je donesena

 

ZAPOVJED

kontejnera 1. Zapovijeda se „Društvu za komunalnu ekologiju i zbrinjavanje otpada“ da osigura dva zapremine 240 litara za infektivni otpad, i iste dopremi CENTRU ZA HUMANITARNO RAZORUŽANJE D.O.O. MOSTAR, čiji se objekt nalazi u Ortiješu-Mukoša. Pražnjenje kontejnera vršiti će se po potrebi.

  1. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo.
  2. Rok za postupanje i izvršenje ove zapovjedi je odmah.
  3. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

 

Zarazne bolesti kod ljudi

Operativni centar CZV HNK

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK/Ž zaprimljene su 2  prijave građana koje se  odnose na okupljanje građana u ugostiteljskom objektu i ne pridržavanje mjera samoizolacije. Obaviještene su nadležne službe.

 

OC Čapljina

Policiska stanica

Nije bilo kršenja naredbe o zabrani kretanja u policiskom satu.

 

OC Čitlluk

U Općini Čitluk u izolaciji se nalazi 301 osoba, a za 291 osobu izolacija je istekla.

 

Crveni križ

Volonteri Crvenog križa su dostavljali hranu i druge potrebštine za dvije porodice slabijeg imovinskog stanja,kao i dostavu lijekova i hrane starijim osobama. Sekretar CK je dostavio lijekove i druge potrebštine u samostan školskih sredstava franjevki u Međugorju

 

Općina Konjic                                                                                                                                                

Policijska stanica

Ukupan broj kontrolisanih lica po svim osnovama je 330 . Broj lica kojima je prestala mjera izolacije je 269.Nisu evidentirani prekršioci  naredbe o zabrani kretanja.Dozvole za kretanje u vrijeme zabrane nisu izdavane. Općinskoj službi za inspekcijske poslove nisu dostavljene informacije o prekršiocima naredbi.

Volonteri i Crveni križ

Volonterski timovi rade intervencije po pozivu, a uglavnom se radi o starijim sugrađanima u gradu i okolici.

Opća Bolnica Konjic

Dana 20.04 u urgentnom centru pregledano 10 pacijenata, a na odjel hirurgije primljen 1 pacijent. U općoj bolnici leži 21 pacijent.

Dom Zdravlja Konjic                                                                                                                    

Dana, 20. 04. Uzeto je 5 briseva od kojih je jedan pozitivan, za 21.04 je planirano da se uzme 7 briseva,a zbog ranije pozitivnog slučaja uzeti će se veći broj briseva. Iz samoizolacije izlazi 21 osoba.Nisu izdate mjere izolacije za kontakte oboljelih,niti mjere samoizolacije za povratnike iz drugih zemalja.

JKP Standard                                                                                                                               

Redovan rad na odvozu smeća iz svih gradskih i prigradskih naselja, kao i redovan rad službe pogrebne djelatnosti. Dopunjeni su dozeri za dezinfekciju.Urađena je dezinfekcija uprave firme „Šumarstvo – Prenj“. Obilaskom pogona „PD Igman“ ustanovljeno da se protokol koji je donesen u potpunosti poštuje i praktikuje.

 

Općina Stolac

Opštinski štab civilne zaštite

Uprava za CZ i vatrogastvo je dostavila  po 75 vizira Domu zdravlja Stolac i Uzunovići.

Nema pozitivnih na Covid-19 od juče testiranih uzoraka.

Policiska stanica

Nije zabilježeno kršenje naredbi o policiskom satu,kao i nepoštivanje naredbi o izolaciji i samoizolaciji.

 

Općina Neum

Dom zdravlja

Nije bilo novih rješenja o zaštitnoj mjeri izolacije i samoizolacije.

Policiska stanica

Nije bilo kršenja mjera samoizolacije ,kao ni drugih izdatih naredbi.

 

OC Jablanica

Aktivnosti Općinskog štaba

Dana 21.04.2020. godine održana je sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je

razmatrana epidemiološka situacija na području Općine Jablanica, sa posebnim akcentom na analizu novonastale situacije, prije svega radi poduzimanja potrebnih mjera u cilju prevazilaženja i sprečavanja širenja COVID-a 19. Ponovo je analizirana situacija oko spremnosti rekonstruisanog prostora za potrebe Izolatorija, kao i načinu njegovog stavljanja u funkciju, te troškova nastalih u toku rekonstrukcije Doma Samaca do momenta njegovog stavljanja u funkciju za potrebe Izolatorija.

Na osnovu ukazane potrebe za nabavkom zaštitnih maski, Općinski štab je donio Odluku o hitnoj nabavci 300 komada zaštitnih maski tipa KN95 (alternativa FFP2).

 

MDD Merhamet i Crveni križ Jablanica

kontinuirano rade na dostavi hrane i lijekova osobama sa liste socijalno ugroženih lica i licima starijim od 65 godina. Takođe se putem Javne kuhinje kontinuirano pružaju usluge građanima lošijeg imovnog stanja.

Dom zdravlja Jablanica

U toku dana za 1 osobu je popunjen Sanitarni upitnik, a za 5 osoba je istekla izolacija. Ukupan broj osoba u samoizolaciji je 51.

Policijska stanica Jablanica

Izdato je 1 rješenje o samoizolaciji ,za dosadašnji period izdato je 287 rješenja.

Za 15 lica izvršena je kontrola samoizolacije,za dosadašnji period izvršeno je 1313 kontrola. Nisu evidentirani prekršioci  naredbe o samoizolaciji,kao i naredbe o zabrani kretanja koju je za dosadašnji period prekršilo  9 osoba.

Rješenje o samoizolaciji isteklo je za 232 osobe za dosadašnji period.

 

OC Prozor-Rama

Policiska Stanica

Dana 21.04.2020. godine djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 27 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije od općinskog sanitarnog inspektora te 4 osobe kojima je ista izrečena od Federalne Uprave za inspekciju  i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

DVD „RAMA“

U protekla 24 sata djelatnici DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 14 dostavnih vozila koji dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

Dom Zdravlja „RAMA“

Posao u domu zdravlja se i dalje odvija po dogovorenom rasporedu.

Četiri osobe testirane jučer su negativne na korona virus.

Sve osobe pod zdravstvenim nadzorom su dobro i pridržavaju se propisanih mjera.

Sanitarni Inspektor

Dana 21.04.2020. godine za 3 osobe je istekao  zdravstveni nadzor, dok se 29 osoba i dalje nalazi pod zdravstvenim nadzorom.

Do sada  je 330 osoba izišlo iz zdravstvenog nadzora

Crveni Križ

U proteklih 24 sata djelatnici Crvenog križa općine Prozor-Rama izvršili su podjelu 3 paketa hrane i 4 paketa lijekova za osobe koje se nalaze u stanju ugroze.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a na području Tuzlanskog kantona, 20.04.2020.godine, u 10:00 sati, u izolaciji se nalazilo 807 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19, je 58, dok je 23 osoba izliječeno.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ-e i KŠCZ-e.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju od 11:10 do 12:07 sati, u mjestu Osmanagići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija, imala je intervenciju na lokaciji Prnjavor, gdje gdje je gorio dimnjak. Požar je ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju na lokaciji Mačkovac gdje su gasili dimnjak. Požar je ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara od 13:50 do 14:50 sati, gdje je gorjela el. Instalacija, u Lacinoj ulici.                                                                                                                                                

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara od od 18:00 do 19:00 sati, u Donjoj Blatnici, gdje je gorio električni  stub.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara  u ulici Derviš ef. Korkuta, na Kalibunaru, gdje je gorio dimnjak na tri etaže. Požar je ugašen.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak, imala je intervenciju na gašenju požara na kući u privatnom vlasništvu. Požar je ugašen. Pričinjena je materijalma šteta.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 21.04.2020 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i Mobilna: Srebrenik

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina: Ilijaš, Kiseljak, Olovo i grada Gradačac, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 4 eksplozivna sredstva i 17 komada municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE