Na 7. vanrednoj elektronskoj sjednici FŠCZ donijete naredbe o raspodjeli testova na korona virus, medicinskih sredstava i opreme

U svih sedam donijetih naredbi na današnjoj 7. hitnoj elektronskoj sjednici FŠCZ zadužuje se FUCZ da izvrši raspodjelu testova na korona virus, transportnih medija i briseva i drugih zaštitnih medicinskih sredstava i opreme na području FBiH. Naređeno je da FUCZ izvrši raspodjelu testova na korona virus Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Kantonalnoj bolnici Zenica, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Drugom naredbom FUCZ se obavezuje da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (transportni mediji i brisevi) zavodima za javno zdravstvo Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica), Kantona Sarajevo, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona. FUCZ treba da isporuči milion jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području Federacije BiH, a Ministarstvu odbrane BiH 200.000 i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 30.000 jednokratnih zaštitnih maski. Donijeta je naredba da se isporuči hiljadu jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 20 hiljada zaštitnih maski sa filterom kantonalnim štabovima civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10. FUCZ je naređeno da isporuči određen broj rukavica i maski Federalnoj novinskoj agenciji (FENA), Agenciji za privatizaciju Federacije BiH, i po 50 zaštitnih maski sa filterom Federalnoj upravi policije, Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske polove. U sedmoj danas donijetoj naredbi FŠCZ potrebno je Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu staviti na raspolaganje određeni broj višekratnih odijela, vizira, zaštitnih maski, rukavica i sredstvo za dezinfekciju.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) danas (21. april) je održana 7. hitna vanredna elektronska sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) na kojoj je donijeto sedam novih naredbi.
Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) je naređeno da izvrši raspodjelu testova na korona virus, i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (2.800 testova), Kantonalnoj bolnici Zenica (2.000 testova), Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla (1.800 testova) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (1.500 testova).
Drugom naredbom FUCZ se obavezuje da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava zavodima za javno zdravstvo Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica), i to po 1.200 transportnih medija i po 1.200 briseva, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1.800 transportnih medija i isto toliko briseva, Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 700 transportnih medija i 700 briseva, i zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona kantona po 600 transportnih medija i po 600 briseva.
Na današnjoj sjednici FŠCZ naređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu milion jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području Federacije BiH.
Po drugoj naredbi iz iste donacije Vlade Malezije FUCZ je zadužena da Ministarstvu odbrane BiH isporuči 200.000 a Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 30.000 jednokratnih zaštitnih maski.
FUCZ treba da stavi na raspolaganje hiljadu jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 20 hiljada zaštitnih maski sa filterom kantonalnim štabovima civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10.
FUCZ je naređeno da isporuči određen broj rukavica i maski Federalnoj novinskoj agenciji (FENA), Agenciji za privatizaciju Federacije BiH, i po 50 zaštitnih maski sa filterom Federalnoj upravi policije, Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske polove.
I u sedmoj današnjoj donijetoj naredbi zadužuje se FUCZ da Stomatološkom fakultetu u Sarajevu stavi na raspolaganje određeni broj višekratnih odijela, vizira, zaštitnih maski, rukavica i sredstvo za dezinfekciju.