Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH 

FEDERACIJA BiH: 753 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 31 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 598 osoba.

– Ukupno izliječenih 124 osoba.

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 20.04.2020. godine do 17:00 sati)

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

U posljednja 24 sata 5 osoba iz šatorskog smještaja upućeno u karantin (2-RS i 3-USK). Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

U protekla 24 dvije (2) osobe sa područja Unsko-sanskog kantona, upućene u karantin. Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Orašje

U posljednja 24 sata 176 lica ušlo na granični prelaz. Sva lica upućena u karantin, osim 2 osobe sa područja Posavskog i Srednjobosanskog kantona koje još uvijek čekaju na rješenje o karantinu.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Trenutno 3 osobe u šatorskom smještaju (2- Zeničko-dobojski kanton, 1- Tuzlanski kanton).

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za lica koja ulaze u BiH.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedno lice iz šatorskog smještaja upućeno u karantin. Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

U protekla 24 sata 4 lica ušla na granični prelaz (3 – Kanton Sarajevo i 1 RS). Osobe sa područja Kantona Sarajevo dobile rješenja i čekaju policijsku pratnju.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo 

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je održao vanrednu sjednicu na kojoj je između ostalog, analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova, institucija i općinskih štabova civilne zaštite na provođenju preventivnih mjera zaštite od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom, kao i na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite. 

Štab je na sjednici donio slijedeće naredbe:

 • Naredbu kojom se naređuje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da putem JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvrši obavezno testiranje na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) u roku od 24 sata svih osoba koja su smještena u karantin, a koji se locira na području Kantona Sarajevo, prema rješenju Federalnog ministarstva zdravstva, te o tome sačini epidemiološki nalaz.

Navedenom naredbom je također, naređeno Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da putem JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izvrši retestiranje dvanaesti i četrnaesti dan na zaraznu bolest uzrokovanu koronavirusom (COVID-19) svih osoba koja su smještena u karantin, te o tome sačini epidemiološko mišljenje i isto proslijedi Federalnom ministarstvu zdravstva.

 • Naredbu kojom se naređuju Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, da za potrebe vanrednog čišćenja ulica na području KS, koje će provoditi KJKP RAD nabavi određene količine dezinfekcionih sredstava i drugih tekućina za  pranje ulica.

Članovi Štaba su upoznati sa mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za njihov smještaj u karantin na području Kantona Sarajevo. U  cilju pravovremenog organizovanja transporta lica sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo, Štab je uputio inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva da blagovremeno Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite dostavlja rješenje o stavljanju lica u karantin i inicijativu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da u spiskove lica koja se nalaze na graničnim prijelazima koje dostavlja organima civilne zaštite i Federalnom ministarstvu zdravstva, obavezno navede podatke za koje treba Štab osigurati prevoz, da li su ista došla sa svojim vozilom ili  je istim neophodno obezbijediti  prevoz.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

U toku jučerašnjeg dana u skladu sa naredbom Štaba, volonteri općinskih organizacija Crvenog križa su dostavili lijekove na adrese 22 osobe, koje su  starije od 65 godina  i koje nemaju bližnjeg srodnika da se brinu o njima.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  152 osobe i to:

 • 46 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Šamac (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • tri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 05.05.2020. godine);
 • osam osoba sa GP Orašje (koje su došle 20.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

Dana, 20.04.2020. godine u 20:00 sati Federalno ministarstvo zdravstva je donijelo rješenje kojim se prekida mjera karantina za 60 osoba koje su došle iz Švedske 05.04.2020. godine, tako da je 15 osoba koje imaju mjesto prebivalište u Kantonu Sarajevo sinoć napustile karantin u Studentskom domu „Bjelave“.

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 Zeničko-dobojski kanton           

 Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Maglaj. Trenutno 40  zaraženih  na CORONA virus, urađeno 8  novih testiranja ( 7  negativnih i 1 pozitivo). Redovna komunikacija sa osobama sa terena koja traže pomoć, pojašnjenja razna i sl. Crveni Križ vrši redovnu dostavu kako maski tako i prehrambenih namirnice za stara i iznemogla lica.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba zaražena koronavirusom, u samoizolaciji je 29 osoba. Provode se mjere zaštite od koronavirusa.

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 34 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

 Posavski kanton

 Do sada na prostoru Posavskeog kantona  od Korona virusa (COVID19):

Testirano je 45 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 578

IZAŠLO iz samoizolacije: 526 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 52 osoba

Zapadnohercegovački kanton

 Protekla dva dana u Zapadnohercegovačkom kantonu nije bilo  novih slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 70 od toga imamo 4 umrle  i  9 izliječenih osoba.

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 53 12 4 1 70
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 5 2 2 0 9

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ŽZH, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 473 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

 Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde:

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 20.04.2020. godine, testirano je 57 osoba na korona virus, jedna retestirana osoba je pozitivna. Broj osoba koja se nalaze u samoizolaciji zaključno sa 20.04.2020. godine je 151.

Ukupan broj osoba oporavljenih od COVID-19 na području BPK-a Goražde je 4, dok je ukupan broj osoba pozitivnih na COVID-19 17.

Unsko-sanski kanton 

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bos.Petrovac          – 49 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 65 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 15 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 30 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 13 lica

– 286 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 14 pacijenata 11 je pozitivno na korona virus, a za dva pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

Kanton 10

 U Kantonu 10 je 35 osoba aktivno zaraženih.

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10 dana 20.04.2020.god. od 16 osoba su uzeti brisovi i poslani na analizu u SKB Mostar. Rezultati još nisu pristigli.

Kantonalna bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

– broj hospitaliziranih pacijenata – jedan (1) .

Izvješće UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 20/21.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 0 0 0 0 0 0
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 12 26 8 6 6 2 60
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 5 3 1 1 3 2 15
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 9 2 0 4 0 0 15
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 2 0 0 0 0 0 2

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab civilne zaštite HNK dana 20.04.2020.god. održao je dvije telefonske    sjednice na kojima su donesene sljedeće naredbe:

NAREDBA Broj: 17-06-40-16-54/20

 1. Naređuje se Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, Zavodu za javno zdravstvo HNK, Domu zdravlja Mostar, JU Dom zdravlja Stari grad Mostar,  da pristupe testiranju na COVID-19, osoba koje su trenutno smještene u karantenu u objektu u Ortiješu-Mukoša, te utvrde  kliničku sliku tih osoba, osiguraju svakodnevnu liječničku skrb, kao i da kontroliraju  rokove o vremenu za  izolaciju po izdanim rješenjima.
 1. Rok za postupanje i izvršenje ove zapovijedi je odmah.
 1. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, Zavod za javno zdravstvo HNŽ-e, Dom zdravlja Mostar, JU Dom zdravlja Stari grad Mostar.
 1. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA Broj: 17-06-40-16-55/20

 1. Zapovijeda se JP-u Komunalno Mostar, „Komos-u“ d.d.  Mostar,  JP-u. „Parkovi“ d.o.o. Mostar, da u međusobnoj koordinaciji, osiguraju kontejner za infektivni otpad, i isti  dopreme CENTRU ZA HUMANITARNO RAZORUŽANJE D.O.O. MOSTAR,  čiji se objekt nalazi u Ortiješu-Mukoša.
 1. Rok za postupanje i izvršenje ove zapovjedi je odmah.
 1. Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se  JP Komunalno Mostar, „Komos“ d.d.  Mostar, JP „Parkovi“ d.o.o. Mostar
 1. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA Broj: 17-06-40-16-56/20

 1. Naređuje se štabu civilne zaštite općine Prozor-Rama, da pod pratnjom policijskih službenika osiguraju transport za osobe kojima je  uvedena obvezna karantena po rješenju Federalnog ministra zdravstva, a nalaze se na prostoru općine Prozor-Rama, da iste sprovedu do mjesta određenog u rješenju za karantenu.
 1. Stožer civilne zaštite općine Prozor-Rama, dužan je osigurati policijsku pratnju, koja će osobe iz točke 1. zapovjedi, pratiti do objekta u Ortiješu-Mukoša, koji je određen za karantenu.
 1. Za provođenje ove zapovijedi zadužuje se Stožer civilne zaštite općine Prozor-Rama.
 1. Rok izvršenja ove zapovijedi je 20.04.2020. do 24:00 sata.
 1. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja. 

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljena je jedna prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijava se odnosila na okupljanje većeg broja osoba mlađih od 18 godina. Obaviještena nadležna služba.

Općina Jablanica. Za 1 osobu je popunjen Sanitarni upitnik, a za 5 osoba je istekla izolacija. Ukupan broj osoba u izolaciji je 51. Uzeto je 5 uzoraka za testiranje na prisustvo COVID-19.

Za 7 osoba, kojima su uzeti uzorci u subotu 18.04.2020.godine potvrđeni su negativni rezultati na COVID-19. Nalazi zaposlenih u JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica su također pokazali negativan rezultat. Od 10.04.2020.godine na području Općine Jablanica nije zabilježen ni jedan novi pozitivan slučaj na COVID-19,tako da ukupan broj zaraženih nije prelazio broj od 12.

Općina Prozor – Rama. Dana 20.04.2020.godine djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 31 osobe, kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije od općinskog sanitarnog inspektora, te 4 osobe kojima je ista izrečena od Federalne Uprave za inspekciju, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Tuzlanski kanton 

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 19.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 859 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 58 dok je 23 osoba izliječeno. 

Srednjobosanski kanton 

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja   imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na  području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je  intervenciju u mjestu Bosanska Otoka, gdje je gorio dimnjak.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je intervenciju od 22:25 do 23:50 sati u mjestu Krivaja, gdje je gorjela šuma.

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara  od 03:20 do 04:20 sati, na Bijelom Brijegu, gdje je  gorila borova šuma.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara

od 21:40 do 04:20 sati, u Hutovom blatu (Lonđa), gdje je  gorjela trska i rastinje.

 Bosansko-podrinjski kanton Goražde 

Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Prisoje MZ Zupčići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

 Srednjobosanski kanton 

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara u reonu kupališta Brana, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

 Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija na gašenju požara i jednu tehničku intervenciju.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina Bugojno,Novo Sarajevo,Jablanica,Travnik,Konjic i gradova Visoko, Živinice i Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 8 eksplozivnih sredstava.

 O S T A L O

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE