Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 739 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 30 smrtnih slučaja.

– Ukupno aktivnih 594 osoba.

– Ukupno izliječenih 115 osoba.

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Timovi Federalne uprave civilne zaštite završili su dezinfekciju javnih površina gradova u Unsko-sanskom kantonu. Nakon Bihaća i Cazina, tokom vikenda, aktivnosti sistematske dezinfekcije nastavljene su i ostalim gradovima u ovom kantonu. U petak je izvršena dezinfekcija u Velikoj Kladuši i Bužimu a u subotu su pripadnici FUCZ, podijeljeni u dva tima, istovremeno vršili dezinfekciju u Ključu, Sanici, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Otoci, dok je u nedjelju izvršena dezinfekcija na području Sanskog Mosta. Osim užih gradskih jezgra, u svim ovim gradovima izvršena je i dezinfekcija šireg područja.

Završetkom aktivnosti u USK, timovi FUCZ nastavljaju sa sistematskom dezinfekcijom gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine kao jedne od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19). Večeras će pripadnici FUCZ, sa dvije mašine, započeti sa dezinfekcijom gradova u Srednjobosanskom kantonu.

Podršku timovima FUCZ, u realizaciji ovih aktivnosti i u ovom kantonu, pružale su općinske služe civilne zaštite i vatrogasci a u Velikoj Kladuši timovima su pomogli i uposlenici Veterinarske stanice.

 

Izvještaj o stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 19.04.2020. godine do 17:00 sati):

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

U posljednja 24 sata jedna osoba ušla na granični prelaz. Osoba sa područja Unsko-sanskog kantona još čeka rješenje o karantinu.                                                                             

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

Trenutno u šatorskom prostoru dvije osobe sa područja Unsko-sanskog kantona.

 1. Granični prelaz Orašje

U protekla 24 sata na granični prelaz pristiglo 26 lica, od čega je 20 lica upučeno u karantin. Trenutno 6 lica sa područja Tuzlanskog kantona u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Trenutno četiri osobe u šatorskom prostoru (3-Kanton Sarajevo i 1 Tuzlanski kanton).

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za lica koja ulaze u BiH.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

Jedna osoba smještena u šatorski smještaj.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Jedno lice smješteno u šatorskom prostoru, do donošenja rješenja o karantinu prema mjestu prebivaišta.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo.

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  154 osobe i to:

 • 61 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradaiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradaiška (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • šest osoba sa GP Bosanski Šamac (koje su došle 19.04.2020. godine, a izolacija im ističe 02.05.2020. godine);
 • tri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

 

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

Od općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe

 

Zeničko-dobojski kanton           

Općina Olovo. U kućnoj izolaciji nalazi se 35 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slućajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugova… Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima, itd.

Općina Maglaj. Na području općine Maglaj trenutno je 38 pozitivnih na Korona virus, i 75 osoba je u izolaciji.

Općina Vareš. Na području općine Vareš jedna je osoba pozitivna na Korona virus. Vrši se dezinfekcija javnih površina i  javnih objekata. Organizovana je doprema potrepština za lica koja su u stanju potrebe.

Općina Tešanj. Na području općine Tešanj trenutno su u kućnoj samoizolaciji 124 osobe,  a period samoizolacije je završio za 35 osoba. Novih u samoizolaciji je 18. Jučer su na analizu poslano 2 sumnjiva uzorka, a rezultati će biti dostavljeni naknadno. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 108 uzoraka, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Trenutno sa  područja općine Tešanj nema oboljelih od COVID-19,  a 3 pacijenta su izliječena.

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od korona virusa (COVID-19):

Testirano je 34 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 577

IZAŠLO iz samoizolacije: 521 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 56 osoba

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer je u Zapadnohercegovačkom kantonu nismo imali  novih slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 70.

 

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženih 53 12 4 1 70
Umrlih 3 1 0 0 4
Izliječenih 5 2 2 0 9

 

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 443 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa: postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ.

Na osnovu informacije dobijene od  JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 19.04.2020. godine, testirano je 18 osoba na korona virus i svi testirani su negativni.Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 19.04.2020.godine je 150.

Ukupan broj osoba oporavljenih od COVID-19 na području BPK-a Goražde je 4, dok je ukupan broj osoba pozitivnih na COVID-19 17.

Općina  Foča u F BiH. Na osnovu informacija prikupljenih u posljednjih 24 sata može se konstatovati da je stanje na području općine Foča FBIH u vezi sa pojavom Covid – 19 infekcije zadovoljavajuće, te da se građani Općine pridržavaju donešenih naredbi i preporuka.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ na području Kantona stanje je slijedeće:

Općina Bužim                      – 128 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Grad Cazin                           – 62 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 22 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 30 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 Općina Sanski Most            – trenutno u samoizolaciji se nalazi 26 lica

– 6 lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata 10 je pozitivno na korona virus, a za dva pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru.

 

Kanton 10

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

-18.04.2020.god.- 16 osoba je testitanih, nema pozitivnih, 2 testa će se ponovnit

-19.04.2020.god. nije vršeno testiranje

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

-18.04.2020.god. broj hospitaliziranih pacijenata – 1, broj poslanih u SKB Mostar -0, broj uzetih briseva 0

-19.04.2020.god. broj hospitaliziranih pacijenata –1, broj poslanih u SKB Mostar -0, broj uzetih briseva 0

-20.04.2020.god. broj hospitaliziranih pacijenata -1, broj poslanih u  SKB Mostar -0, broj uzetih briseva i poslanih na analizu.

 

Ukupno u Kantonu 10 aktivno je zaraženih 35 osoba.

 

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 19/20.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati:

 

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 1 0 1 0 0 2
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 0 0 0 0 0 0 0
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 7 5 2 0 0 12
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 21 5 3 6 5 2 42
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 3 6 1 1 3 2 16
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 2 0 0 2
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 2 0 0 20
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 5 0 0 2 0 0 7
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 1 0 0 0 0 0 1
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 3 0 0 0 0 0 3

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK zaprimljene su 2 prijave građana u vezi sa korona virusom (COVID-19). Prijave su se odnosile na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu. Obaviještena nadležna služba.

OC Čitluk. Ukupno izdate 764 potvrda o kretanju.  Nastavljene aktivnosti Crvenog križa na pružanju pomoći stanovništvu.

OC Jablanica. Broj izdatih rješenja o samoizolaciji je 0, ukupno 283.Djelatnici PS Jablanica izvršili 16 kontrola samoizolacije. Nije bilo prekršilaca mjere, kao ni prekršilaca naredbe o zabrani kretanja. U toku dana nastavljeno izdavanje propusnica za putovanje unutar HNK.

Prozor Rama. Djelatnici PS Prozor Rama izvršili provjeru 20 osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 19.04.2020.god. u 10,00 sati u izolaciji se nalazilo 859 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 58 dok je 23 osoba izliječeno.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe Federalnog štaba CZ vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:40 do 18:30 sati, u mjestu Hatići gorjela je šuma,

– od 19:23 do 20:50 sati, u mjestu Ćoralići, gorjelo je nisko rastinje,

– od 22:15 do 00:40 sati, u mjestu Gornja lučka, gorjelo je nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:10 do 21:30 sati u mjestu Sanica, gorjelo je nisko rastinje,

– od 21:05 do 22:30 sati u mjestu Zgon, gorjela je trava.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica Sanski Most imala je intervenciju od 18:00 do 19:00 sati u mjestu Tomina, gdje je gorjelo zapaljeno smeće.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica  imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u blizini borove šume  na području Klopačkog brda.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je intervenciju na gašenju požara u  Glavčinu, gdje je gorjela kuća. Požar je ugašen, objekat je uništen, pričinjena je šteta oko 50.000,00 KM.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:15 do 11:55 sati u Rodoču, gorio otpad i trava,

– od 13:45 do14:35 sati u Željuši gorio automobil.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina ima intervenciju od 12:20 sati u parku prirode Hutovo blato, gdje gori trska i šuma. Tokom noći vatrogasci su nadzirali požar u parku prirode Hutovo blato, i dalje ima otvorenog plamena u nepristupačnom dijelu močvare gdje gori trska. Vatrogasci su i dalje na požarištu.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 17:00 do 18:00 sati u Padalovini gorjela trava i nisko rastinje,

– od 19:00 do 19:30 sati u Međugorju-Prkuša gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 07:00 do 17:00  sati u Bjelimićima,lokalitet Dindol, gorjela šuma, lokalizovan, potrebno nadgledati,

– od 11:30 do 18:30 sati  iznad sela Šunji, gorjela hrastova i borova šuma, lokalitet Bratislavo lokalizovan, potrebno nadgledati.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je tri intervencije na gašenju požara i to: u naselju Seljublje, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, zatim jedan kontejner za smeće na području Grada Tuzla i automobil u naselju Grabovica. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: na području naselja Duboštica, gdje je gorjela šuma ukupne površine cca 3 duluma i u naselju Bokavići, gdje je gorjelo nisko rastinje ukupne površine cca 3 duluma. Požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Sapna. Dana 19.04.2020. godine na području naselje  Rastošnica gorjelo je nisko rastinje i šuma ukupne površine oko 300 duluma, te na području naselja Donji Zaseok nisko rastinje i šuma ukupne površine oko 40 duluma. Požare lokalizirali i ugasili pripadnici DVD Sapna i mještani.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina  Foča u F BiH. Dana,18.04.2020.godine izbio je požar na lokaciji Gavrić, MZ Ustikolina, koji  je zahvatio bukovu šumu. Istog dana izbio je požar na deponiji smeća u Ustikolini. U gašenju požara učestvovali su pripadnici civilne zaštite  općine Foča u FBiH, kao i mještani. Požari su još uvijek aktivni, a gašenje se nastavlja i tokom današnjeg dana. Površina zahvaćena požarom još nije utvrđena.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju dimnjaka na kući u naselju Podlipci. Požar ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik imali su dvije intervecije na gašenju požara: u mjestu Kasapovići, gdje je gorjela vikendica i u mjestu Rastovci, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Travnik. Vatrogasci Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik imali su jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja – šikare u mjestu Bojna. Požar ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je devet manjih intervencija na gašenju požara i jednu tehničku intervenciju.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE