Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.04.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F BiH

 

FEDERACIJA BiH: 729 potvrđena slučaja.

– Ukupno evidentirano 29 smrtna slučaja.

– Ukupno aktivnih 609 osoba.

– Ukupno izliječenih 91 osoba.

 

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Dezinfekcijom javnih površina, timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) započeli su sa sistematskom dezinfekcijom gradova u Unsko-sanskom kantonu.

U večernjim satima vršena je dezinfekcija na području općina: Ključ, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac.

Podršku timovima FUCZ pružila je lokalna civilna zaštita i vatrogasci.

Sistematska dezinfekcije gradova u Federaciji BiH vrši se kao jedna od mjera borbe protiv širenja zaraze koronavirusom (Covid-19).

Osim dezinfekcije gradova na području FBiH, pripadnici FUCZ od postavljanja šatora na 14 graničnih prelaza u Federaciji BiH, svakodnevno vrše i dezinfekciju šatora kako bi se ispunile sve potrebne higijensko- epidemiološke mjere i zaštitili građani koji borave u njima ali i osoblje koje boravi i radi u trijažnim šatorima i na GP.

Izvještaj o trenutnom stanju stanju na otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH (na osnovu prikupljenih informacija od dežurnih uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, dana 18.04.2020. godine do 17:00 sati)

 

 1. Granični prelaz Velika Kladuša

U posljednja 24 sata na graničnom prelazu Velika Kladuša ušlo 5 lica (1-Brčko Ditsrikt BiH i 4 Unsko-sasnki kanton). Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.                                                                             

 1. Granični prelaz Granični prelaz Izačić, Bihać

U protekla 24 sata na granični prelaz Izačić ušlo 8 lica (5-Unsko-sanski kanton, 2-Srednjobosanski kanton i 1-Hercegovačko-neretvanski kanton). Sve osobe upućene u karantin, šatorski prostor prazan.

 1. Granični prelaz Orašje

U protekla 24 sata 4 lica upućena u karantin (Srednjobosanski kanton – 2, Kanton Sarajevo – 1 i Zeničko-dobojski kanton – 1). Trenutno 7 osoba u šatorskom prostoru.

 1. Granični prelaz Domaljevac Šamac

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Kamensko, Livno

U posljednja 24 sata šest lica koja su smještena u šatorski prostor dobila rješenja i upućena u karantin. Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Bosansko Grahovo – Strmica

Trenutno niko ne boravi u šatorskom prostoru predviđenom za lica koja ulaze u BiH.

 1. Granični prelaz Bijača, Ljubuški

U protekla 24 sata 1 lice sa područja RS-a upućeno u karantin. Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Doljani, Čapljina

U protekla 24 sata 4 osobe iz šatorskog smještaja upućene u karantin prema mjestu prebivališta.

 1. Granični prelaz Osoje, Posušje

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 1. Granični prelaz Gorica, Grude

Nije evidentiran dolazak osoba na granični prelaz.

 1. Granični prelaz Neum I i II

U posljednja 24 sata šest (6) lica smješteno u šatorski prostor, koja su nakon dobivanja rješenja upućena u karantin prema mjestu prebivališta. Trenutno nema niko u šatorskom prostoru.

 1. Granični prelaz Ivanica, Ravno

Trenutno nema niko u šatosrkom smještaju.

 1. Granični prelaz Čepikuće, Ravno

Trenutno nema niko u šatorskom smještaju.

 

NAPOMENA: Na svim otvorenim graničnim prelazima u Federaciji BiH osigurano dežurstvo pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, u svrhu povedbe naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Štab je preduzeo neophodne mjere i aktivnosti na provođenju naredbe Federalnog štaba   civilne zaštite kojom je između ostalog, naređeno Štabu da pod pratnjom policijskih službenika osigura transport lica, kojima je Federalno ministarstvo zdravstva prilikom ulaza u Bosnu i Hercegovinu rješenjem odredio obaveznu mjeru karantina sa graničnih prijelaza do mjesta određenog za karantin na području Kantona Sarajevo.

Služba za veterinarske poslove je u skladu sa Dinamičkim planom provođenja zdravstveno-sanitarnih mjera na području Kantona Sarajevo u toku jučerašnjeg dana bila angažovana na planskoj i sistemskoj dezinfekciji javnih objekata i površina na području Kantonu Sarajevo. dok su uposlenici KJKP Rad u skladu sa Vanrednim operativnim planom pranja i dezinfekcije javno-prometnih površina bili angažovani na pranju i dezinfekciji ulica na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.

 

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

 

Izvještaj za dan 18.04.2020. godine

 Broj testiranih u toku 24 h Pozitivnih
tokom 18.04.
Broj hospitaliziranih (ukupno): Aktivnih Rješenja o kućnoj izolaciji na osnovu epidemiološkog izvještaja o COVID + i Kantonalnog Ministarstva zdravstva
128 3 Ukupno 16
na respiratoru 2
61
Broj potpuno oporavljenih u protekla 24 h Broj smrtnih ishoda u 24h    
0 0    

 

Kumulativ 30.01.-18.04.2020.godine

Testirano ukupno Pozitivnih ukupno Izliječenih: Smrtnih ishoda u KS
2111 106 (8 retestirano) 15 4

 

 

Prema izvještaju dobijenim od JU „Studentski centar“ Sarajevo u objektu Studentskog doma „Bjalave“,  ukupno je smješteno  139 osoba i to:

 • 61 osoba iz Švedske (koje su došle 05.04.2020. godine, a izolacija im ističe 03.05.2020. godine);
 • tri osobe iz Francuske (koje su došle 06.04.2020. godine, a izolacija im ističe 04.05.2020. godine);
 • 21 osoba iz Velike Britanije (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • sedam osoba sa GP Izačić (koje su došle 09.04.2020. godine, a izolacija im ističe 07.05.2020. godine);
 • jedna osoba iz Srbije (koja je došla 10.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 08.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Orašje (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradiška (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • pet osoba sa GP Bosanski Brod (koje su došle 11.04.2020. godine, a izolacija im ističe 09.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Izačić (koje su došle 12.04.2020. godine, a izolacija im ističe 10.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Gradiška (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 13.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 11.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Orašje (koje su došle 14.04.2020. godine, a izolacija im ističe 12.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Izačić (koja je došla 15.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Neum II (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Gradiška (koje su došle 15.04.2020. godine, a izolacija im ističe 13.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Kamensko (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Bosanski Brod (koja je došla 16.04.2020. godine, a izolacija joj ističe 14.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Klobuk (koje su došle 17.04.2020. godine, a izolacija im ističe 15.05.2020. godine);
 • dvije osobe sa GP Klobuk (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Bosanski Brod (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • jedna osoba sa GP Doljani (koja je došla 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • četiri osobe sa GP Gradaiška (koje su došle 18.04.2020. godine, a izolacija im ističe 16.05.2020. godine);
 • tri osobe koje su smještene u prinudnu izolaciju jer nisu poštovale rješenje nadležnog organa o kućnoj izolaciji.

Za sve navedene osobe osigurani su svi neophodni sanitarni, zdravstveni i drugi uslovi za boravak u prostorijama Studentskog doma „Bjelave“.

 

Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, a na prijedlog Gradonačelnika Brčko Distrikta BiH, odobrena je mjera prekida karantina za dvije osobe koje su došle iz Švedske, koje su napustili karantin na području Kantona Sarajevo – Studentskog doma „Bjelave“ radi transporta na Brčko Distrikta BiH.

 

Također, na osnovu odobrenja i procjene epidemiološke službe JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, tri osobe koje su bile u prinudnoj izolaciji su dobile Rješenje o prekidu karantena u Studentskom domu „Bjelave“.

 

Od ostalih općinskih štabova civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo  putem njihovih operativnih centara civilne zaštite smo obavješteni, da kontinuirano rade na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja, na čišćenju i pranju ulica, trotoara i drugih javnih površina, kao i dezinfekcija javnih objekata, ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i drugih prostora, kao i na nabavci neophodne zaštite opreme i  sredstava, te dostavi paketa sa osnovnim životnim potrepštinama osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona poštuju se Naredbe Federalnog, Kantonalnog i gradskih/općinskih Štabova civilne zaštite, osim pojedinačnih slučajeva kršenja samoizolacije, što se prosljeđuje nadležnim u MUP-a ZDK i poduzimaju Zakonom određene mjere. O svim novim informacijama vezanim za naprijed navedeno biti ćete blagovremeno informisani.

Općina Olovo: U kućnoj izolaciji nalazi se 35 osoba i pod kontrolom su PS Olovo i Doma zdravlja. Nema slučajeva zaraženih. Nema slučajeva nepoštivanja naredbi. Provode se mjere na zaštiti od korona virusa. Vrši se svakodnevno  dezinfekcija javnih površina, javnih objekata, ustanova, industrijskih krugovova. Organizovana je doprema potrebština za lica koja su: u izolaciji, sa posebnim potrebama, penzionerima.

Općina Tešanj: Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno su  u kućnoj samoizolaciji 141 osoba, period samoizolacije je završio za 37 osoba. Novih u samoizolaciji je 15. Jučer je na analizu poslano 3 sumnjiva uzorka i svi su negativni. Od početka pandemije COVID-19 iz Tešnja na analizu poslano je ukupno 106 uzoraka iz Doma zdravlja i Opće bolnice Tešanj, a pozitivnih nalaza je bilo 4. Sada sa područja općine Tešanj nemamo oboljelih od COVID-19,  3 pacijenta su izliječena.

 

 

Posavski kanton

Do sada na prostoru Posavskog kantona od korona virusa (COVID-19):

Testirano je 34 .osoba od kojih su 3.osobe pozitivne (1 osoba izliječena i 2 osobe aktivan slučaj).

Osobe stavljene u samoizolaciju: 577

IZAŠLO iz samoizolacije: 513 osoba

NALAZI se u samoizolaciji: 64 osoba.

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Jučer je u Zapadnohercegovačkom kantonu potvrđen 1 slučaj zaraze koronavirusom. Do sada je ukupan broj zaraženih 70, oporavljenih je 9 a umrlih 4

  Š.BRIJEG GRUDE POSUŠJE LJUBUŠKI UKUPNO
Zaraženi 53 12 4 1 70
Umrli 3 1 0 0 4
Oporavljeni 5 2 2 9

 

Prema podatcima Zavoda za javno zdravstvo ZHK, do danas se pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacija) nalazi 569 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po Naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba CZ-e.

 

JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde u posljednjih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Dana 18.04.2020. godine, testirano je 46 osoba na korona virus, rezultati se očekuju u toku dana.Trenutan broj osoba  koje se nalaze u samoizolaciji  zaključno sa 18.04.2020.godine je 126.

Ukupan broj osoba oporavljenih od COVID-19 na području BPK-a Goražde je 4, dok je ukupan broj osoba pozitivnih na COVID-19 17.

 

Unsko-sanski kanton

Prema podacima  Službi CZ-e na području Kantona stanje je slijedeće:

Grad Cazin                        – 106 lica kojima je izrečena mjera samoizolacije,

–  za 59 lica danas ističe mjera samoizolacije,

– 29 lica je pozitivno na korona virus.

– do sada su bila 2 smrtna slučaja.

 

 Općina Sanski Mos   – trenutno u samoizolaciji se nalazi 32 lica

– nema lica koji su izašli iz samoizolacije

Nema lica koja su pozitivna na korona virus

Na infektivnom odjelu KB „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, trenutno je smješteno 13 pacijenata 11 je pozitivno na korona virus, a za jednog pacijenta se čeka rezultat testa.

U jedinici intezivnog liječenja smješten je 1 pozitivni pacijent koji je na respiratoru

 

Kanton 10

Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona 10:

 

Županijska bolnica dr. fra Mihovil Sučić, Livno :

-broj hospitaliziranih pacijenata – 1

 

Jučer je stiglo 18 testiranih brisova i svi su negativni.

Ukupno u Kantonu 10 je 35 osoba aktivno zaraženih.

 

Izvještaj UPRAVE POLICIJE o poduzetim mjerama i radnjama za dan 18/19.04.2020 godine  u vremenu od 08,00-08,00 sati

    PP Livno PP TG PP Drvar PP Glamoč PP Kupres PP Grahovo Ukupno
1 Broj pruženih asistencija Inspekcijskim službama 0 0 0 1 0 0 1
2 Broj prijava građana sa osobe koje se ne pridržavaju odredbi izolacije 1 0 0 0 0 0 1
3 Broj telefonskih provjera i usmenih upozorenja za osobe u izolaciji 0 6 8 2 0 0 16
4 Broj terenskih provjera i upozorenja za osobe kojima je određena izolacija 32 16 1 6 8 0 63
5 Broj sačinjenih službenih zabilješki o postupanju policijskih službenika 4 5 1 1 3 2 16
6 Broj prekršajnih naloga za prekršitelje 0 0 0 0 0 0 0
7 Br. osoba kojima su izrečene kazne usljed ne poštivanja naredbe zabrane kretanja tzv policijski sat 0 0 0 0 0 0 0
8 Broj osoba kontroliranih za vrijeme policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
9 Broj podnesenih prijava prekršiteljima policijskog sata 0 0 0 0 0 0 0
10 Broj osoba koje krše mjeru o zabrani kretanja osoba do 18 i preko 65 g 0 0 0 0 0 0 0
11 Broj osoba koje nisu zatečene prilikom kontrole 3 0 0 0 0 0 3

 

MUP Kantona 10 danas se oglasio priopćenjem za javnost gdje je ponovno pozvao žitelje kantona na poštivanje zapovijedi/odluka Kriznog stožera.

Tako će tijekom vikenda biti pojačana policijska kontrola izletišta u gradovima/općinama Kantona 10, a policija je dobila instrukcije da upozori građane na izletištima o zapovijedima Kriznog stožera, a ukoliko isti ne poslušaju zapovijedi nadležnih osoba, policije, isti će biti sankcionirani.

Općina Glamoč

Na području općine Glamoč, 8 osoba u izolaciji.

Općina Kupres

U Dom zdravlja za samoizolaciju prijavo se Emir Mešan iz Kupresa.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

U posljednja 24 sata u Operativnom centru Civilne zaštite i Vatrogastva HNK/Ž zaprimljene su 3  prijave građana koje se  odnose na okupljanje većeg broja građana na jednom mjestu, rad jednog ugostiteljskog objekta i ne pridržavanje mjera samoizolacije. Obaviještene su nadležne službe. 

OC Čapljina. Nije bilo kršenja naredbe o zabrani kretanja.

OC Čitlluk. Ukupno je izdato 763 dozvola za kretanje.

Crveni Križ

Tajnik Crvenog Križa je posjetio staricu koja godinama živi sama i uručio joj paket sa osnovnim prehrambenim i higijenskim potrepštinama. 

OC Jablanica. U toku dana nastavljeno je izdavanje propusnica za putovanje unutar HNK/Ž.

Crveni križ Jablanica i MDD Merhamet Jablanica kontinuirano rade na dostavi hrane i lijekova osobama starijim od 65 godina i osobama u stanju socijalne potrebe.

Merhametova Javna Kuhinja u Jablanici trenutno broji 125 korisnika. Od ovog broja 75-80 korisnika dolazi redovno po topli obrok a ostalima zbog udaljenosti dostavljaju se namirnice. Svaki radni dan korisnici dobijaju po jedan topli  obrok (ručak) a vikendom im se daje suhi obrok ( zavisno od stanja u magacinu).

U toku pandemije korona virusa za 8 redovnih korisnika i 2 vandredna korisnika starijih od 65 godina Merhamet dostavlja topli obrok na kućnu adresu.

JZU Dom zdravlja Jablanica. Dana 18.04.2020. godine objavljeni su rezultati za 8 uzoraka uzetih 17.04.2020. godine. Svi uzorci su bili negativni na COVID 19.

Ukupan broj osoba sa potvrđenim nalazom na COVID 19 sa 18.04.2020. godine je 12.

Policijska stanica Jablanica. Izdata su 3  rješenja o samoizolaciji,za dosadašnji  period izdato je 283.

Izvršena je kontrola 77 lica koja su u samoizolaciji,za dosadašnji period kontrolisano je  1236 lica.

Prekršilaci samoizolacije nisu evidentirani

Nije bilo kršenja naredbi o zabrani kretanje, za dosadašnji period evidentirano ih je 6.

Rješenje o samoizolaciji isteklo je za 7 osoba, za dosadašnji  period isteklo je za 225 lica.

OC Prozor-Rama

Policiska stanica

Djelatnici PS izvršili su provjeru za 32 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije od općinskog sanitarnog inspektora, kao i 4 osobe kojima je izrečena zaštitna mjera samoizolacije od Federalnog sanitarnog inspektora, te utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

Djelatnici PS su prilikom redovite kontrole prometa vozila na magistralnom putu M16/2 u mjestu Ponir zaustavila vozilo marke BMW u kojem su dvije osobe prevozile tri migranta. Za iste je sačinjena službena zabilješke te izvršen trijažni zdravstveni pregled,poslije čega su prebačeni u SIPU Mostar. 

DVD „RAMA“

Djelatnici DVD-a „RAMA“ tijekom jučerašnjeg dana izvršili su dezinfekciju 9 dostavnih vozila koja pristižu iz drugih sredina , kao i dezinfekciju Crkve u Prozoru , Doma zdravlja , ulica i javnih površina u gradu Prozoru.

 

Tuzlanski kanton

Prema informacijama dobijenim iz Zavoda za javno zdravstvo TK na području Tuzlanskog kantona, 18.04.2020.god. u 13,00 sati u izolaciji se nalazilo 982 osoba. Broj osoba zaraženih virusom Covid-19 je 58 dok je 23 osoba izliječeno.

 

Srednjobosanski kanton

Na osnovu Naredbe br. 120/20 vrši se prijevoz – pratnja i smještaj lica koja imaju rješenja o karantenu na području Srednjobosanskog kantona.

Kontinuirano se provode aktivnosti na sprječavanju širenja korona virusa na području kantona, te se postupa postupa po naredbama i preporukama FŠCZ i KŠCZ.

Kontrolu izvršenja naredbi vrše nadležni organi i MUP SBK-a.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je dvije intervencije, i to:

 • od 15:30 do 16:10 sati, u mjestu Husimovci, gdje je gorjela trava, te
 • od 16:21 do 16:40 sati, u mjestu Husimovci, gdje je gorjela trava.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je dvije intervencije, i to:

 • od 13:45 do 15:00 sati, u mjestu Kapići, gdje je gorjela šuma, te
 • od 14:20 do 15:15 sati, u mjestu Ostrožac, gdje su gorjele plastične cijevi.

 

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju od 17:47 do 19:45 sati, u mjestu Suvaja, gorjelo je nisko rastinje.

Općina Ključ.  Vatrogasna jedinica općine Ključ, je imala intervenciju od 22:05 do 22:40 sati u mjestu Handanovo brdo, gdje je gorjela šuma.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u  naselju Brist, gorio otpad,
 • u naselju Dolipolje, gorjela napuštena kuća.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja i suhe trave u mjestu Dolovi.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • na lokalitetu Slapna Gora, gorjelo nisko rastinje i suha trava,
 • na autoputu A1, gorjelo putničko motorno vozilo.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervenciju na gašenju teretnog motornog vozila, u ulici Sarajevska.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenju požara, niskog rastinja i suhe trave u mjestu Golubinja.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja i suhe trave, u mjestu Omerdin Polje.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je intervenciju na gašenju šume i niskog rastinja u naselju Gurdići, te na gašenju požara na stambenom objektu, u naselju Glavišno. Svi požari su ugašeni.

  

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

 • od 10:30 do 11:25 sati, u Žitomisliću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 12:10 do 12:30 sati, u Sjevernom logoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 15:45 do 16:10 sati, na Partizanskom groblju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 04:35 do 04:55 sati, gdje je gorio otpadni materijal u Ul. A. Starčevića, te tehničku intervenciju u vremenu od 19:45 do 20:00 sati, na otvaranje vrata lifta, na Novom tržnom centru na Rondou.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine, imala je intervenciju na gašenju požara, od 19:05 do 21:10 sati, na Karaotoku, gdje je  gorjela šaša i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara

od 17:45 do 18:20 sati, u Međugorju-Perkuša, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, intervenisala je od 16:10 sati, na lokalitetu Šunja – Bradina, gdje gori šuma, požar je aktivan, ali je pod kontrolom, te intervenciju u vremenu od 18:21 do 07:30 sati, na Bjelovčini, gdje je gorila šuma.

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice, imala je jednu intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u naselju Šerići (preko puta nove džamije) i jednu preventivnu intervenciju (požar na namještaju u stambenom objektu ugašen do dolaska PVJ) u naselju Litve, lokalitet Rabića Groblje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju, u naselju Špionica. Požar je ugašen.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kaleseija, imala je intervencije na gašenju požara na divljoj deponiji smeća na lokalitetu Vis i požar na niskom rastinju, na lokalitetu Horozovina, MZ Donje Hrasno. Požari su ugašeni.

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac, imala je intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju, u naselju Zelina Srednja. Požar je ugašen.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju šumskog požara, na lokalitetu Mrgan, cca 20 dunuma. Požar je ugašen. 

 

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Jučer u vremenu od 14:20 do 15:20 sati, požar u mjestu Tribistovo, gorjela je trava i borova šuma na površini od oko 1.000 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

Grad Široki Brijeg. Jučer u vremenu od 12:50 do 14:30 sati, požar u mjestu Izbično, gorjela je šuma i nisko rastinje na površini od oko 700 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca s jednim vozilom.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je šest intervencija  manjeg intenziteta.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Hitnom intervencijom na dvije lokacije, na području općina: Lukavac i Novi Grad Sarajevo, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 2 eksplozivna sredstva.

 

O S T A L O 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

BIHAMK

Vremenski uvjeti ovoga jutra su povoljni, a promet vozila slabiji. Vozače molimo da putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.
Zbog vjerskog praznika pravoslavnog Vaskrsa večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.
Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.
Na području RS-a na snazi je zabrana kretanja do sutra (20.04.) do 05 sati.
Potpuna zabrana kretanja na području FBiH na snazi je od 20 sati do 05 sati.

 

      OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE