Deminiranjem 69.020 m2 sumnjive površine kod Orašja obezbijeđen pristup obradivom zemljištu i lateralnim kanalima za odvod oborinskih voda

Lokacija deminerskog zadatka “Lepnica – Veprice“ nalazi se oko 9 km južno od Orašja koje je bilo između linija konfrontacije, a postojale su informacije o postavljenim minama tokom ratnih dejstava. Na ovom deminerskom zadatku, pored manuelnih deminerskih timova, bili su angažovani  i timovi sa psima (POEK) i mašinama za mehaničku pripremu zemljišta. Tokom ovih radova nije potvrđena miniranost lokacije, ali je pronađeno šest neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su uništena od strane tima za uklanjenje eksplozivnih sredstava (UES) Federalne uprave civilne zaštite. Deminiranjem ove lokacije obezbijeđen je pristup obradivom zemljištu i lateralnim kanalima za odvod oborinskih voda.

Na području općine Orašje deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) nedavno su završili deminerski zadatak “Lepnica – Veprice“ ukupne površine 69. 020 m2.

Ova lokacija nalazi se oko 9 km južno od Orašja, područje je bilo između linija konfrontacije, a postojale su informacije o postavljenim minama tokom ratnih dejstava.

Na ovom deminerskom zadatku, pored manuelnih deminerskih timova, bili su angažovani  i timovi sa psima (POEK) i mašinama za mehaničku pripremu zemljišta.

Tokom ovih radova nije potvrđena miniranost ove lokacije, ali je pronađeno šest neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su uništena od strane tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Deminiranjem ove lokacije od minske opasnosti oslobođeno je obradivo zemljište, kao i lateralni kanali za odvod oborinskih voda.

Federalna uprava civilne zaštite kao izvođač radova je sa granicama tehnički izviđene površine upoznala predstavnika Općine Orašje kao krajnjeg korisnika.