Timovi FUCZ danas će stanovnicima odsječenog sela Kamenica kod Pala dostaviti hranu i lijekove

FUCZ odlučila je odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć u dostavi hrane, lijekova i čišćenja snijega do sela Kamenica u općini Pale-Prača koji je FUCZ uputio načelnik ove Općine. Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje općine Pale (FBiH), proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po broju stanovnika) općine u BiH i njegove imovine. U odsječenom selu Kamenica, pored nevolja sa snijegom, u 21 vijeku nema struje jer je elektro-energetska mreža uništena tokom proteklog rata. Posebno je hitna pomoć potrebna povratniku Zuferu Tatliću sa kojim su izgubili kontakt jer mu je vjerovatno nestalo goriva za agregat kojim je dopunjavao bateriju mobitela. Timovi FUCZ danas će ujedno i na licu mjesta procijeniti situaciju vezanu za eventualno angažiranje teške mehanizacije FUCZ kako bi se od snijega očistila ova putna komunikacija i deblokiralo selo.

Timovi FUCZ sa motornim sankama (troje lahke sanke i jedne teške sa prikolicom-saonicama), danas će stanovnicima odsječenog sela Kamenica kod Pala dostaviti hranu i lijekove.

FUCZ odlučila je odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć u dostavi hrane, lijekova i čišćenja snijega do sela Kamenica u općini Pale Prača koji joj je uputio načelnik ove Općine.

Zbog velikih snježnih padavina koje su posljednjih dana pogodile područje općine Pale (FBiH) proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po broju stanovnika) općine u BiH i njegove imovine. Nakon što je angažovana sva raspoloživa općinska mehanizacija i ljudstvo na čišćenju snijega, očišćeni su prilazi svim selima (osim puta za selo Kamenicu u dužini od oko 7 km) koja su povezana sa centrom općine – Pračom. Nakon toga donesena je odluka o prestanku Stanja prirodne nesreće ali su nove sniježne padavine ponovo izazvale probleme.

Apel je uputio i predsjednik Udruženja povratnika u Kamenicu jer postoji potreba za hitnom pomoći povratnicima u ovom selu u hrani i lijekovima koji su zbog velikog snijega do sela skoro mjesec dana odsječeni od svijeta, a i, da nevolja bude veća, selo još uvijek nije uvezano na elektroenergetski sistem zbog uništenja mreže tokom proteklog rata. Kako je navedeno u pozivu predsjednika ovog Udruženja, posebno je hitna pomoć povratniku Zuferu Tatliću sa kojim su izgubili kontakt jer mu je vjerovatno nestalo goriva za agregat kojim je dopunjavao bateriju mobitela.

Ni Općinska služba za civilnu zaštitu, zbog velikog snijega, nije do sada uspjela dostaviti gorivo i paket sa hranom kao interventnu pomoć ovoj porodici

Timovi FUCZ danas će sankama dostaviti hranu i lijekove i snimiti situaciju vezanu za eventualno angažiranje teške mehanizacije FUCZ kako bi se od snijega očistila ova putna komunikacija i deblokiralo selo.