Saopštenje sa javnost

Prilikom izvođenja radova čišćenja miniranog područja na radilištu “Vis” na brdu Žuč u sarajevskoj općini Novi Grad demineri Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) 11. juna 2019. godine na stablu drveta uočili su poteznu minu PMR 2A uraslu u drvo. Vođa radilišta je fotografisao pronađenu minu, a sljedeći dan, nakon dolaska na radilište, uočeno je da je drvo u kojem se nalazila urasla mina posječeno i odnešeno zajedno sa njom. FUCZ je odmah obavijestila PU Novi Grad Sarajevo čiji su službenici izašli na teren i napravili zapisnik.

S obzirom da minsko-eksplozivna sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju po sigurnost stanovništva i njihove imovine, ovakav vid djelovanja neodgovornih osoba direktno ugrožava živote i zdravlje građana, te u tom smislu FUCZ apeluje da se pomenuto minsko-eksplozivno sredstvo odmah prijavi nadležnim organima kako bi na siguran način bilo zbrinuto i uništeno.

Na ovom deminerskom radilištu timovi Federalne uprave civilne zaštite od 27. novembra 2018. godine izvode deminerske radove.

Federalna uprava civilne zaštite