Saopštenje sa javnost

Prilikom izvođenja radova čišćenja miniranog područja na…