Na lokaciji Solakovići-Brize kod Busovače demineri FUCZ očistili 43.830 m2 sumnjive površine

Na ovom zadatku deminerske operacije je izvodio deminerski tim “Busovača B” Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Mašinski tim sa mašinom za deminiranje MV-4. Mašinom MV 4 tretirano je 20.500 m2, manuelnom metodom tehničkog izviđanja 22.830 m2 i metodom čišćenja oko pronađenih mina 500 m2. Tokom izvođenja radova na deminerskom zadatku pronađene su četiri mine PMA – 1, dva improvizovana MRUD-a, jedan komad TMA 1 i ručna bomba M-75. Deminirana lokacija se nalazi u blizini naselja Solakovići i Donje Polje, pa je uklanjanjem minske opasnosti sa ove lokacije prošireno sigurno okruženje za lokalno stanovništvo i omogućeno korištenje šumskog zemljišta i pašnjaka. Na ovom području timovi Federalne uprave civilne zaštite ranije su izvodili deminerske radove na više lokacija, a u narednom periodu planiran je nastavak deminerskih aktivnosti u općini Busovača na lokaciji Kula – Krčevine.

Na lokaciji Solakovići-Brize, tri kilometra istočno od Busovače, završen je deminerski zadatak tehničkog izviđanja na osnovu plana za 2018. godinu.

Na ovom zadatku deminerske operacije je izvodio deminerski tim “Busovača B” Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Mašinski tim sa mašinom za deminiranje MV-4.

Površina predmetnog zadatka iznosila je 43.830 m2, od čega je mašinom MV 4 tretirano 20.500 m2, manuelnom metodom tehničkog izviđanja 22.830 m2 i metodom čišćenja oko pronađenih mina 500 m2.  Tokom izvođenja radova na deminerskom zadatku pronađeno je ukupno sedam mina, i to četiri komada PMA – 1, dva improvizovana MRUD-a i jedan komad TMA 1. Pored mina na zadatku je pronađen i jedan NUS (neeksplodirano ubojno sredstvo), i to ručna bomba M-75.

Uništavanje pronađenih sredstava tokom izvođenja radova obavio je tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Busovača A”.

Deminirana lokacija se nalazi u blizini naselja Solakovići i Donje Polje, pa je uklanjanjem minske opasnosti sa ove lokacije prošireno sigurno okruženje za lokalno stanovništvo i omogućeno korištenje šumskog zemljišta i pašnjaka.

Na ovom području timovi Federalne uprave civilne zaštite ranije su izvodili deminerske radove na više lokacija, a u narednom periodu planiran je nastavak deminerskih aktivnosti u općini Busovača na lokaciji Kula – Krčevine.