Pripadnik tima za spašavanje na vodi FUCZ u ruskom Sankt Peterburgu uspješno završio obuku reagovanja i spašavanja u slučaju poplava

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, a  u okviru praktičnog dijela obuke realiziran je i obilazak ustanova koje sa bave zaštitom stanovništva, vatrogasnih službi i jedinica za zaštitu na vodi. Praktični dio obuke obuhvatio je  spašavanje osobe sa drveta, spuštanje pomoću užadi i dodatne opreme, korištenje čamaca i opreme za transport ljudi iz vode udaljenih najmanje 2 km, njihovo izvlačenje i predavanje medicinskom timu. Učesnici obuke radili su i preplivavanja poplavljenog dijela s ciljem dolaska do povrijeđenog, mobilizaciju i transport do medicinske ustanove. Izvedeno je i prebacivanje osoba sa užadima s jedne strane obale na drugu. Nakon što su uspješno okončali obuku polaznicima su uručeni certifikati o unapređenju svojih vještina u zaštiti i spasavanju.

Pripadnik tima za spašavanje na vodi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Haris Ramić uspješno je završio višednevnu obuku reagovanja i spašavanja u slučaju poplava u Sankt Peterburgu. Ova obuka realizovana je u organizaciji Državnog univerziteta protivpožarne službe Ruske Federacije u kabinetima, na poligonima i u prirodnim uslovima.

Međunarodni sastav domaćina instruktora i polaznika obuke, njih 15, činili su predstavnici Ruske Federacije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Sjeverne Makedonije.

Obuka se sastojala od teoretskog i praktičnog dijela, a  u okviru praktičnog dijela obuke realiziran je i obilazak ustanova koje sa bave zaštitom stanovništva, vatrogasnih službi i jedinica za zaštitu na vodi. Praktični dio obuke obuhvatio je  je spašavanje osobe sa drveta, spuštanje pomoću užadi i dodatne opreme, korištenje čamaca i opreme za transport ljudi iz vode udaljenih najmanje 2 km, njihovo izvlačenje i predavanje medicinskom timu. Učesnici obuke, radili su  i preplivavanja poplavljenog dijela s ciljem dolaska do povrijeđenog, njegovu mobilizaciju i transport do medicinske ustanove. Izvedeno je i prebacivanje osoba sa užadima s jedne strane obale na drugu. Uzimajući u obzir ovu obuku i opremu koja je prezentovana te komentare učesnika, CZ u BiH posjeduje zadovoljavajuću opremu i dobro obučene pripadnike timova.

Nakon što su uspješno okončali obuku polaznicima su uručeni certifikati o unapređenju svojih vještina u zaštiti i spasavanju.