Predstavnik FUCZ boravio u zvaničnoj posjeti Predsjedništvu za upravljanje katastrofama Republike Turske – AFAD

Cilj posjete je bio upoznavanje sa principima i metodama rada na prevenciji, zaštiti, upravljanju i sanaciji posljedica katastrofalnih događaja, te sa načinom  na koji su ovi poslovi organizirani u Turskoj. Tokom petodnevne posjete delegacija, u čijem su sastavu bili i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite, je posjetila sjedište AFAD-a, logističku bazu i centar za obuku timova i jedinica za spašavanje u Ankari, provincijsko sjedište i bazu AFAD-a i edukacioni centar u Bursi, te Operativni centar za rukovođenje odgovorom na katastrofe u Istanbulu. Zvaničnici AFAD-a su upoznati sa smjernicama i planovima razvoja sistema zaštite i spašavanja u BiH, te FUCZ kao operativne snage u Federaciji BiH, pa je razgovarano o konkretnim načinima na kojima je moguće ostvariti saradnju u prevenciji i odgovoru na prirodne i druge nesreće.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), od 20. do 24. marta ove godine boravio je u zvaničnoj posjeti predstavnika balkanskih zemalja Predsjedništvu za upravljanje katastrofama Republike Turske – AFAD.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa principima i metodama rada na prevenciji, zaštiti, upravljanju i sanaciji posljedica katastrofalnih događaja, te sa načinom  na koji su ovi poslovi organizirani u Turskoj. Tokom petodnevne posjete delegacija, u čijem su sastavu bili i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite, je posjetila sjedište AFAD-a, logističku bazu i centar za obuku timova i jedinica za spašavanje u Ankari, provincijsko sjedište i bazu AFAD-a i edukacioni centar u Bursi, te Operativni centar za rukovođenje odgovorom na katastrofe u Istanbulu. Delegacija Bosne i Hercegovine održala je sastanak sa predsjednikom AFAD-a dr. Mehmetom Gulluogluom na kojem su, između ostalog, dogovarani principi buduće saradnje u oblasti zaštite i spašavanja nadležnih institucija Republike Turske i Bosne i Hercegovine, te, na operativnom nivou, AFAD-a i Federalne uprave civilne zaštite. Pored toga delegacija BiH je obavila sastanke i sa provincijskim direktorom AFAD-a u Bursi, direktorom AFAD centra u Istanbulu, te direktoricom AFAD-a za pripreme i prevenciju. Na ovim sastancima zvaničnici AFAD-a su upoznati sa smjernicama i planovima razvoja sistema zaštite i spašavanja u BiH, te FUCZ kao operativne snage u Federaciji BiH, pa je razgovarano o konkretnim načinima na kojima je moguće ostvariti saradnju u prevenciji i odgovoru na prirodne i druge nesreće.