Predstavnici FUCZ uspješno završili obuku “Priprema aerodroma za slučaj katastrofe”

Učesnici obuke raspoređeni u četiri radne grupe imali su za cilj da sagledaju trenutna ograničenja kapaciteta aerodroma i indentificiraju nedostatke aerodroma u smislu odgovora na katastrofe uzrokovane prirodnim i drugim nesrećama, te predlože rješenja za njihovo otklanjanje.

Predstavnici FUCZ učestvovali su u radnoj grupi koja je bila zadužena za procjenu kapacitiranosti CARGO terminala (razmatranje infrastrukture i resursa koji su na raspolaganju, analiza postojećih kapaciteta i definisanje alternativa), na osnovu čega je izrađen Izvještaj o trenutnom stanju CARGO terminala, sa predloženim rješenjima za povećenje njegovog kapaciteta u slučaju povećanog prometa roba usljed prirodne i druge nesreće.

U svrhu jačanja otpornosti na buduće katastrofe izazvane prirodnim i drugim nesrećama, od 24. do 28. septembra 2018. godine, Deutsche Post DHL i UNDP organizovali su međunarodno priznati program obuke “Priprema aerodroma za slučaj katastrofe” (Get Airports Ready for Disaster – GARD).

Pored troje predstavnika FUCZ, na obuci su učestvovali predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Oružanih snaga BiH, te predstavnici ostalih institucija i organa uprave koji mogu imati ulogu u odgovoru na katastrofe.

Obuka je bila podijeljena na četiri modula: GARD teorija; procjena aerodroma; pisanje izvještaja i akcioni plan a njen cilj bio je jačanje otpornosti aerodroma na buduće katastrofe.

Učesnici obuke raspoređeni u četiri radne grupe imali su za cilj da sagledaju trenutna ograničenja kapaciteta aerodroma i indentificiraju nedostatke aerodroma u smislu odgovora na katastrofe uzrokovane prirodnim i drugim nesrećama, te predlože rješenja za njihovo otklanjanje.

Predstavnici FUCZ učestvovali su u radnoj grupi koja je bila zadužena za procjenu kapacitiranosti CARGO terminala (razmatranje infrastrukture i resursa koji su na raspolaganju, analiza postojećih kapaciteta i definisanje alternativa), na osnovu čega je izrađen Izvještaj o trenutnom stanju CARGO terminala, sa predloženim rješenjima za povećenje njegovog kapaciteta u slučaju povećanog prometa roba usljed prirodne i druge nesreće.

Na osnovu objedinjenih izvještaja svih radnih grupa izrađen je Akcioni plan sa dinamikom zadataka koji se mogu praktično provesti u roku od godinu dana.