Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.10.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI        

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Zlatnih Ljiljana, gdje je gorio stan,  požar je zahvatio jedan pregradni zid i međuspratnu konstrukciju montažnog objekta. Uzrok požara su elektroinstalacije. Povrijeđenih lica nije bilo, na objektu je pričinjena materijalna šteta. Požar je ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara dana 02.10.2018.godine, u mjestu Bojna, gdje je izbio požar u jednoj prostoriji  kuće i dijela krova. Požar je ugašen, povrijeđenih lica nije bilo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava od strane Općinske službe civilne zaštite Gračanica, radi se o municiji 7,62 mm. 18 kom i municija 14,5 mm. 2 kom.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Hercegovačkoneretvanski kanton

 Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primi je informaciju od strane Uprave policije o pronalasku nepoznatih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku neeksplodiranog ubojnih sredstava,  dana 02.10.2018. godine, u 15:30 sati. Informacija je primljena  od strane Policijskog odjeljenja Rajlovac , gdje je u ulici Avde Palića br. 289  pronađena  jedna tromblonska mina.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

O S T A L O

Potrage za nestalim osobama

 Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite vezano za potragu

Potraga za nestalom osobom Haris Nalčom, ušla je u treći dan potrage na Prokoškom jezeru, općina Fojnica, od strane stotinu ljudi i to: uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, spasilaca gorskih službi spašavanja, policije, lovaca, te mještana.

Tuzlanski kanton

Dana 02.10.2018. u 11:15  sati, pripadnici GSS Tuzlanskog kantona Srebrenik uz podršku kolega GSS Zavidovići,GSS Žepče i GSS Sarajevo Novi Grad, pronašli su nestalu osobu Ljubu Petrović u mjestu Breške. Na lice mjesta izašli su pripadnici MUP-a TK i hitne pomoći, te je ista smještena u UKC Tuzla, na bolničko liječenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE