Na lokaciji “Obala rijeke Save-Prud” u općini Odžak deminirano 172.189,00 m2 sumnjive površine

Ovaj zadatak obavili su deminerski timovi FUCZ – Orašje-B, dio tima Žepče-B, mašinski timovi PT 300 D i MV-4 i POEK tim sa tri prege. Pronađeno je sedam eksplozivnih sredstava (jedna RRB-M80 64 mm, ručna bomba, dvije trenutne tromblonske mine i tri MB 60 mm- M73).

Završetkom ovog zadatka i predajom lokalnoj zajednici stvoreni su uslovi da se lokalno stanovništvo nesmetano kreće prema obali rijeke Save i rijeke Bosne i da vlasnici poljoprivrednog zemljišta i šume imaju siguran pristup. Isto tako, stvoreni su uslovi za izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save i ušću rijeke Bosne u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja obale rijeka Save i Bosne.

Na lokaciji “Obala rijeke Save-Prud” u općini Odžak deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – Orašje-B, dio tima Žepče-B, mašinski timovi  PT 300 D i MV-4 i POEK tim sa tri prege, deminirali su ukupnu površina zadatka od 172.189,00 m2.

Na terenu teškom za rad zbog zbog guste vegetacije i šume, mašinski  je urađeno i uzorkovano 168.300,00 m2, a manuelnom metodom tehničkog izviđanja 3.889,00 m2

Pronađeno je sedam eksplozivnih sredstava (jedna RRB-M80 64 mm, ručna bomba, dvije trenutne tromblonske mine i tri MB 60 mm- M73).

Završetkom ovog zadatka i predajom lokalnoj zajednici stvoreni su uslovi da se lokalno stanovništvo nesmetano kreće prema obali rijeke Save i rijeke Bosne i da vlasnici poljoprivrednog zemljišta i šume imaju siguran pristup. Isto tako, stvoreni su uslovi za izvođenje infrastrukturnih radova na obali rijeke Save i ušću rijeke Bosne u cilju održavanja plovnog puta i sprečavanja urušavanja obale rijeka Save i Bosne.

Deminirana površina se naslanja sa jugozapadne strane na putnu komunikaciju Šamac-Prud-Odžak zbog čega je vršena obustava saobraćaja za vrijeme radova. Ovim deminiranjem je otklonjena opasnost  za sve učesnike u saobraćaju na ovoj vrlo frekventnoj saobraćajnici i stvoreno sigurnije okruženje za stanovnike/povratnike na međuentitetskoj liniji.