Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka roba softwer za uspostavljanje GIS baza podataka