Odluka o dodjeli Ugovora putem direktnog sporazuma osiguranje lica