Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavka filtera za mašine za deminiranje i teretna vozila