OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

U Livnu će se u srijedu 4. jula 2018 godine održati radno-konsultativni sastanak na kome će prisustvovovati direktor Federalne uprave civilne zaštite  (FUCZ) Fahrudin Solak sa saradnicima, premijer Vlade Kantona br. 10 Ivan Jozić, ministar Graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona 10 Hikmet Hodžić i v.d. direktora Uprave civilne zaštite Kantona br. 10 Željko Marijan sa saradnicima.

Na ovom sastanku biće govora o Evropskim modulima civilne zaštite i Mehanizmu EU za civilnu zaštitu, o provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, funkcionisanju sistema zaštite i spašavanja u FBiH, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i Dobrovoljnih vatrogasnih društava za poslove zaštite od požara u Kantonu br. 10, a analizirat će se  dosadašnje ali i  planirane aktivnosti za naredni period timova za deminiranje FUCZ-e na području ovog Kantona.

 

Radni sastanak će biti održan u zgradi Vlade Kantona br. 10 u Livnu (velika sala za sastanke), s početkom u 12:00 sati.

 

Pozivamo vas da medijske propratite ovaj događaj

 

 

Federalna uprava civilne zaštite