Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.07.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imali je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u Kruševu.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u Domanovićima i Gabeli.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Služnju.

 Zapadno-hercegovački kanton

 Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u mjestu Klobuk.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvaltet zraka za dan 02.07.2018. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC i Lukavac dok se na lokalitetima Skver, Bukinje, Živinice i Mobilna: Doboj Istok nije se  mogao ocijeniti.

 NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES nastavili su proces deminiranja u općini Kalesija, na zadatku Lisača 1.

Općina Gračanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite Tuzla primio je službenu zabilješku od strane OŠCZ Lukavac o pronalasku tromblonske mine.

Informacija o pronalasku eksplozivnog sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku eksplozivnih sredstava i to:

  • dana, 02.07.2018. godine, od Operativnog centra civilne zaštite Hadžići o pronalasku nepoznatog eksplozivnog sredstva u kasarni Ušivak,
  • dana, 02.07.2018. godine, od strane građana, primljena da su u naselju Rogačići, Općina Ilidža, pronađene dvije ručne bombe.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstva proslijeđene uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Od strane građana prijavljen pronalazak više komada ručnih bombi u blizini restorana ,,Dekić“ na Gorancima.

Informacije o pronalasku eksplozivnih sredstva proslijeđene uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Srednjobosnaki kanton

 Općina Travnik.  Na lokalitetu Podilovača pronađeno više komada ručnih bombi.

Općina Jajce. Na lokalitetu Carevo Polje, pronađeno nepoznato eksplozivno  sredstvo.

Informacija o pronalasku eksplozivnih sredstva proslijeđena uposlenicima Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 O S T A L O

 FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Zvornik 4, Zenica 3, Han Pijesak i Srebrenica 2.

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti nivo upozorenja za područje Federacije Bosne i Hercegovine, zbog moguće grmljavine u toku dana.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE