Zbog mogućnosti postojanja minsko-eksplozivne opasnosti pripadnici FUCZ izvršili pregled atomskog skloništa na Grbavici

Federalna uprava civilne zastite (FUCZ) angažovala je dva specijalizirana tima (tim za UES i USAR tim) koji su, u skladu sa Standardnim operativnim procedurama, izvršili ulazak u atomsko sklonište koristeći specijalističku opremu za pregled i deminiranje objekata (LCD endoskop i detektor VMR 3 G ). Izvršen je pregled i otvaranje pet atomskih vrata kao i hodnika koji iz kompleksa skloništa izlazi na saobraćajnicu, zatim pregled prostora, ventilacionih otvora i zatečenih stvari i predmeta u objektu. Tokom pregleda objekta nisu pronađena minsko-eksplozivna sredstva.

Na osnovu zahtjeva Službe za civilnu zaštitu općine Novo Sarajevo Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) sačinila je Operativni plan pregleda atomskog skloništa na Grbavici (ul. Zagrebačka br. 4 C) u cilju otklanjanja sumnje na mogućnost minsko-eksplozivne opasnosti obzirom da sklonište nije korišteno od prethodnog rata (1992.-1995.).

Angažovana su dva specijalizirana tima FUCZ, tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) i tim za urbano traganje i spašavanje (USAR) koji su, u skladu sa Standardnim operativnim procedurama, ušli u atomsko sklonište koristeći specijalističku opremu za pregled i deminiranje objekata (LCD endoskop i detektor VMR 3 G ) te izvršili pregled i otvaranje pet atomskih vrata kao i hodnika koji iz kompleksa skloništa izlazi na saobraćajnicu, nakon čega je izvršen i pregled prostora, ventilacionih otvora i zatečenih stvari i predmeta u objektu.

Asistenciju u realizaciji ovog zadatka pružili su pripadnici policijske stanice Novo Sarajevo, općinska Služba civilne zaštite i vatrogasna služba. Tokom pregleda objekta nisu pronađena minsko-eksplozivna sredstva.

Po završenom pregledu objekat je predat Službi za civilnu zaštitu općine Novo Sarajevo na daljnju upotrebu kako bi se u narednom periodu mogli  izvoditi planirani građevinski radovi.