Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu (dimnjak) u ulici Džafer mahala.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to u  naselju Borovac, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini cca 300 m, te u centru Banovića, gdje je gorio kontejner.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju privatnog stambenog objekta, u naselju Tinja Gornja.

Općina Lukavac. Dana 27.01.2020. godine u 03:00 sati, vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara kojim je bilo zahvaćeno pet motornih vozila u centru Lukavca. Svi požari su ugašeni.

 

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvje intervencije na gašenju požara i to:

  • od 11:00 do 11:25 sati, na Bulevaru, gdje je gorio otpad,
  • od 02:10 do 03:55 sati, u Vrapčićima, gdje je gorila garaža.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko, imala je intervenciju na gašenju divlje deponije, na lokalitetu Novo Brdo. Požar je ugašen.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Jablanica, gdje je gorjelo sijeno. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću i pet manjih intervencija.

Veću intervenciju imali su dana, 27.01.2020. godine u 00:25 sati, u ul. Bostarići br. 84., općina Stari Grad, gdje je došlo do požara u privatnoj kući u kojoj su gorjele dvije prostorije. Požar je  ugašen u 01:18 sati. U gašenju požara učestvovalo je devet vatrogasaca s dva vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

Manje intervencije: dvije na gašenju otpada u kontejneru, jedna na gašenju dimnjaka, jednu na gašenju automobila te jedna tehnička na sapiranju platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

 

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

 

 

 

         OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE