Završetkom zadatka deminerskih timova FUCZ “Koridor Vc Mostar Jug – Buna” omogućena izgradnja dijela trase autoputa

Ovaj deminerski zadatak završen je manuelnom metodom tehničkog izviđanja i na njemu nisu pronađeni tragovi miniranosti, mine, niti NUS (neeksplodirana ubojna sredstva). Ovu lokaciju prije rata lokalno stanovništvo je koristilo za lov i sječu drva a zahvata dio buduće trase autoputa na koridoru Vc.

Na lokaciji “Koridor Vc Mostar Jug – Buna”, dva kilometra jugoistočno od mjesta Hodbina kod Mostara, završen je deminerski zadatak na kome su bili angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Mostar B” i “Livno B”.

Površina predmetnog zadatka iznosila je 37.229 m2 a obavljen je manuelnom metodom tehničkog izviđanja. Na ovom zadatku nisu pronađeni tragovi miniranosti, mine, niti NUS.

Ovu lokaciju prije rata lokalno stanovništvo je koristilo za lov i sječu drva. Zadatak je obuhvatao dio planirane trase autoputa na koridoru Vc, a njegovim završetkom stvoreni su uslovi za poduzimanje potrebnih radnji na izgradnji ovog dijela autoputa.