Završenim deminerskim zadatkom u Sanici kod Ključa očišćeno 66 hiljada kvadratnih metara sumnjive površine i uklonjeno 99 komada kasetne municije

Od ukupne površine predmetnog zadatka na lokaciji “Gornja Sanica – Crkvena Glavica”, kilometar sjeverno od Sanice u općini Ključ, deminirana tehnički izviđena cjelina je 21.575 m2, dok je očišćeno 44.378 m2.  Uklanjanjem kasetne municije stanovnicima su se obezbijedili sigurni uslovi za život i korištenje zemljišta. Pored navedenog lokalnom stanovništvu je od velikog značaja i to što se na predmetnoj lokaciji nalazi i pravoslavna crkva.

Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Bihać B” tehničkim izviđanjem očistio je 65.953m2 sumnjive površine u okviru deminerskog zadatka uklanjanja kasetne municije na lokaciji “Gornja Sanica – Crkvena Glavica”, kilometar sjeverno od Sanice u općini Ključ.

Od ukupne površine predmetnog zadatka deminirana tehnički izviđena cjelina je 21.575 m2, dok je očišćeno 44.378 m2.

Na ovom zadatku pronađeno je 99 komada KB-1 (zvončići) koje je na licu mjesta uništio tim Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Bihać A”.

Na ovom području stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom koja im je, zajedeno sa  eksploatacijom šume, osnovni izvor prihoda za život. Uklanjanjem opasnosti od kasetne municije stanovnicima su obezbijeđeni sigurni uslovi za život i korištenje zemljišta. Pored navedenog, lokalnom stanovništvu je od velikog značaja i to što se na deminiranoj lokaciji nalazi i pravoslavna crkva.