Za potrebe Instituta za traženje nestalih osoba u BiH očišćen lokalitet Baletina voda na Treskavici

Na lokaciji Baletina voda u toku rata izvođena su veća borbena dejstva. Prema informacijama sa kojima je raspolagao Institut za nestala lica BiH na ovoj lokaciji u tom periodu je ukopan poginuli vojnik VRS-a. Kako bi se izvršila bezbjedna provjera ovih informacija i eventualna ekshumacija bilo je potrebno obaviti čišćenje rizične površine. Čišćenje se radilo manuelnom metodom, nije pronađen NUS, mine, niti indikacije miniranosti.

Na osnovu zahjeva Instituta za traženje nestalih osoba u BiH i godišnjeg plana za 2018. godinu deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite “Mostar B” na lokalitetu Baletina voda blizu Ljute kod Konjica završio je deminerski zadatak čišćenja 978 m2 sumnjive površine.

Predmetna lokacija nalazi se na obroncima planine Treskavice a u toku rata na ovom lokalitetu izvođena su veća borbena dejstva. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestala lica BiH na ovoj lokaciji u tom periodu je ukopan poginuli vojnik VRS-a. Kako bi se izvršila bezbjedna provjera ovih informacija i eventualna ekshumacija bilo je potrebno obaviti čišćenje rizične površine.

Na zadatku se radilo čišćenje manuelnom metodom a nakon uzorkovanja istog dana izvršena je  primopredaja deminirane površine krajnjem korisniku.

Nije pronađen NUS, mine, niti indikacije miniranosti.