Upozorenje Federalne uprave civilne zaštite građanima

Upozorenje Federalne uprave civilne zaštite građanima povodom povećanog broja neeksplodiranih ubojnih sredstava u koritima rijeka i potoka.

Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane koji provode vrijeme ili obavljaju poslove u okolini korita rijeka i potoka na povećan proj pronalazaka neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i mina na tim mjestima.

Sve pronalaske potencijalno opasnih predmeta građani su dužni prijaviti kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite putem broja telefona 121 ili lokalnoj policijskoj stanici putem broja telefona 122.

{loadposition 10062014-01}

 

Naime nakon obilnih i dugotrajnih padavina koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom proteklog mjeseca nabujali potoci i rijeke, donijele su veliku količinu NUS-a u naseljena mjesta i njihovu blizinu.

Iako timovi za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite svakodnevno uklanjaju i uništavaju NUS pronađen u koritima potoka i rijeka, broj prijava pronađenog NUS-a na ovakvim mjestima koje svakodnevno pristižu u kantonalne operativne centare civilne zaštite još uvijek je izuzetno velik.

Kako bi spriječili nesreće koje neeksplodirana ubojna sredstva mogu izazvati Federalna uprava civilne zaštite upozorava građane koji borave, rade, rekreiraju se ili na drugi način provode vrijeme pokraj korita vodotoka, da obrate pažnju na sve sumnjive i nepoznate predmete u svojoj blizini.

Sve premete koji podsjećaju na NUS ili mine potrebno je jasno i uočljivo obilježiti priručnim sredstvima, najlonskom kesom ili plastičnon bocom na štapu zabijenom pola metra do metar od sumnjivog predmeta ili drugom uočljivom oznakom.

Sumnjivi predmeti ni u kojem slučaju ne smiju biti dodirivani, pomjerani, prenošeni ili na drugi način uznemiravani, a najstrožije ih je zabranjeno bacati u vodu ukoliko su pronađeni na obali.

O pronalasku potencijalno opasnog predmeta građani su dužni obavijestiti kantonalni operativni centar civilne zaštite ili lokalnu policijsku stanicu.

Federalna uprava civilne zaštite moli građane da u cilju vlastite sigurnosti najozbiljnije shvate ovo upozorenje i preporuke date u njemu.