Kurs rukovođenja timovima (TMC 1)

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite učestvuju u okviru IPA II Programa saradnje civilne zaštite na kursu rukovođenja timovima (TMC 1), kao dio Programa Evropske Unije za saradnju civilnih zaštita zemalja članica i potencijalnih kandidata zemalja zapadnog Balkana i Turske – Faza II.

Seminar se održava u period od 09-13. Juna 2014 godine u Draču, Republika Albanija, u kojem učestvuje 21 predstavnik iz Crne Gore, Kosova, Makedonije, Bosne I Hercegovine, Turske i Albanije.

Cilj kursa je priprema i trening rukovodioca timova za nacionalne i internacionale misije zaštite i spasavanja (bilateralne ili preko mehanizma EU).

Ovaj kurs je uvod u vježbu koja će se održati u oktobru 2014.godine u Crnoj Gori sa scenarijem pretrage i spasavanja osoba iz ruševina nakon zemljotresa, a na kojoj će svoje umijeće pokazati učesnici seminara.