Radionica na temu: “Pretraga i spašavanje iz ruševina”

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su na radionici “Pretraga i spašavanje iz ruševina” koja je održana od strane TAIEX-a (Tehničke pomoći u razmjeni informacija – instrument Evropske komisije) u saradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske.

Radionica je održana u period od 04-06. Juna 2014.godine na policiskoj akademiji u Banja Luci. Pored predstavnika FUCZ, na pomenutoj radionici prisustvovali su predstavnici Republičke uprave za civilnu zaštitu, specijalne jedinice MUP-a RS, vatrogasnih jedinica, općinskih CZ i drugi.

Cilj radionice je bio upoznavanje sistema civilne zaštite EU i njegovo djelovanje u kriznim situacijama, organizacije civilne zaštite u Francuskoj i Austriji, međunarodne smjernice za djelovanje u kriznim situacijama, moduli i način formiranja timova za pretragu i spašavanje po međunarodnim standardnima.

Predavači na radionici su bili iz Ministarstva unutrašnjih poslova i civilne zaštite Republike Francuske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Austrije i tima za pretragu i spašavanje (SARUV) grada Feldkirch, Austria.