U združenoj operaciji EUFOR-a i FUCZ na planini Treskavici uspješno uklonjene i uništene protivpješadijske mine

U zajedničkoj operaciji EUFOR-a i FUCZ danas je izvršeno izviđanje lokacije kontaminirane pješadijskim minama na lokalitetu Ćabenskih stijena na planini Treskavici kao i uništavanje pronađenih mina. Prethodno su planinari na lokalitetu Omladinske staze na dijelu Ćabenske stijene pronašli ove mine na prostoru koji ranije nije bio evidentiran kao minski sumnjiva površina, nakon čega je četveročlani tim FUCZ otišao na lice mjesta, izvršio izviđanje i procjenu lokacije te obavio uništavanje mina. U toku akcije timu se pridružio i uposlenik Centra za uklanjanje mina u BiH i planinarski vodič. Transport tima na lokaciju i medicinsku podršku u slučaju nesreće izvršile su snage EUFOR-a koje su za ovu operaciju osigurale dva helikoptera, jedan za transport tima blizu lokacije na kojoj su se nalazile mine a drugi za medicinsku evakuaciju (MEDEVAC). Lokacija na kojoj su mine pronađene je jedna od najatraktivnijih staza na planini Treskavici ali i veoma komplikovana i zahtjevna u slučaju evakuacije kod minske nesreće zbog čega je bilo neophodno što prije ukloniti ove mine. Ovom operacijom saradnja FUCZ-e i EUFOR-a podignuta je na veći nivo po svim aspektima postavljenog zadatka, kako letački, tako i deminerski, pa je operacija izvršena veoma efikasno.

U združenoj operaciji EUFOR-a i Federalne upave civilne zaštite (FUCZ) danas je (30. juni 2020. godine) izvršeno uništavanje mina na lokalitetu Ćabenskih stijena na planini Treskavici.

Nakon što su planinari na lokalitetu Omladinske staze na dijelu Ćabenske stijene pronašli protivpješadijske mine na prostoru koji ranije nije bio evidentiran kao minski sumnjiva površina, četveročlani tim FUCZ otišao je na lokaciju i izvršio izviđanje i procjenu lokacije te uništavanje pronađenih mina.

U toku ove akcije pridružio im se pripadnik Centra za uklanjanje mina u BiH i planinarski vodič. Transport tima na lokaciju i medicinsku podršku u slučaju nesreće izvršile su snage EUFOR-a osigurale dva helikoptera, jedan za transport tima blizu lokacije na kojoj su se nalazile mine a drugi za medicinsku evakuaciju (MEDEVAC). Lokacija na kojoj su mine pronađene je jedna od najatraktivnijih staza na planini Treskavici ali i veoma komplikovana i zahtjevna u slučaju evakuacije kod minske nesreće zbog čega je bilo neophodno što prije ukloniti ove mine.

Ovom operacijom saradnja FUCZ-e i EUFOR-a podignuta je na veći nivo po svim aspektima postavljenog zadatka, kako letački, tako i deminerski, pa je izvršena veoma efikasno. Iako je operacija izvedena na izuzetno teškom terenu, a podrazumijevala je utvrđivanje postojanja nepoznate minske zapreke i uništavanje mina, ni jedan element sigurnosti nije bio narušen.