U Širokom Brijegu održan sastanak direktora FUCZ Fahrudina Solaka sa direktorima kantonalnih uprava CZ

Na ovom sastanku razgovaralo se o mjerama za smanjenje rizika od požara na otvorenom prostoru u požarnoj sezoni 2020. godine, o nacrtu uredbe o uniformi, nazivima funkcijama i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenjima starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca. Direktor Solak prisutne je informirao o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini te o implementaciji preporuka iz stručne procjene sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Kako je kazao direktor Solak, bila je ovo prilika da se razmijene iskustva i problemi s kojima se susreću ove uprave. Zaključeno je da je, kao i prošlogodišnji sastanak u Sarajevu, i ovaj jučerašnji u Širokom Brijegu bio izuzetno produktivan i da će rezultirati kvalitetnim aktivnostima te nastavkom ovakvih i sličnih sastanaka i razmjenom iskustava i informacija.  

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona jučer je u dvorani za sastanke Skupštine ovog Kantona u Širokom Brijegu održan sastanak direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudina Solaka sa direktorima kantonalnih uprava civilne zaštite.

Na ovom sastanku razgovaralo se o mjerama za smanjenje rizika od požara na otvorenom prostoru u požarnoj sezoni 2020. godine, o nacrtu uredbe o uniformi, nazivima, funkcijama i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama,  ovlaštenjima starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca.

Direktor Solak prisutne je informirao o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini te o implementaciji preporuka iz stručne procjene sistema civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Kako je kazao direktor Solak, bila je ovo prilika da se razmijene iskustva i problemi s kojima se susreću ove uprave.

“'Puno je izazova pred civilnom zaštitom, od požara u vrijeme ljetne sezone, velikih voda pa sve do problema s migrantskom krizom. Sve su to aktivnosti koje ćemo provoditi u ovoj godini pa je potrebno znati na vrijeme prepoznati probleme na koje nailaze pojedine uprave kako bismo mogli na vrijeme reagirali i biti spremniji”, rekao je direktor Solak.

Zadovoljstvo ovim sastankom izrazio je i dr. sc. Drago Martinović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, koji je kazao kako se radi o produktivnim sastancima s ciljem rješavanja izazova pred kojima se susreću sve uprave civilne zaštite.

“Prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće ne možemo predvidjeti, pa je potrebno stalno preventivno raditi kako bi se reagiralo na vrijeme u svrhu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Stoga je ovo dobra prilika za to”, rekao je Martinović.

Zaključeno je da je, kao i prošlogodišnji sastanak u Sarajevu, i ovaj u Širokom Brijegu bio izuzetno produktivan i da će rezultirati kvalitetnim aktivnostima te nastavkom ovakvih i sličnih sastanaka i razmjenom iskustava i informacija.